PL EN


2017 | 342 | 72-85
Article title

Lean IT jako koncepcja racjonalizacji funkcjonowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Lean IT as a conception of effective rationalization functioning of company’s it infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie możliwości wykorzystania koncepcji lean IT do celów optymalizacji procesów biznesowych i infrastruktury informatycznej organizacji. Rozwój koncepcji lean manufacturing oraz jej realnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw stał się uzasadnieniem implementacji zasad i narzędzi lean do wszystkich obszarów działalności organizacji, w tym inżynierii oprogramowania i technologii informatycznych. Dynamiczny rozwój IT staje się równolegle motywem i szansą na realnie skuteczną eliminację powstających w procesach biznesowych marnotrawstw. Analiza trendów oraz kierunków rozwoju IT pozwala wysunąć tezę, iż racjonalizacja i optymalizacja procesów informatycznych z wykorzystaniem technik i narzędzi lean będzie priorytetowym zagadnieniem na najbliższe lata.
EN
The article concerns the application of the lean IT conception to optimize business processes and organization’s IT infrastructure. The development of the lean manufacturing conception and its positive impact on the functioning of the company became the justification for the implementation of the lean principles and tools to all areas of the organizations including software engineering and information technology. The dynamic development of IT becomes both reason and opportunity for effective elimination of waste emerging in business processes. Analysis of trends and directions of IT development allow to advance a thesis that the rationalization and optimization of IT processes using the tools of lean IT will be a priority for the coming years.
Year
Volume
342
Pages
72-85
Physical description
Contributors
 • Algeco sp. z o.o.
author
 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej
References
 • Archer T., Burg D. (2016), Safety in the Cloud, http://www.strategy-business.com/article/Safety-in-theCloud?gko=62a8f&utm_source=itw&utm_medium=20161101&utm_campaign=respB (dostęp: 01.11.2016).
 • Bell S., Orzen M. (2011), Lean IT. Enabling and Sustaining Your Lean Transformation, CRC Press, New York.
 • Cisco (2016), Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2015–2020, http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/globalcloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf (dostęp: 03.01.2017).
 • Clutch (2016), Enterprise Cloud Computing Survey, https://clutch.co/cloud#survey (dostęp: 11.02.2016).
 • CT Partners (2016), Lean IT, http://www.ctpartners.pl/oferta/uslugi-it/wiedza-3/lean-it/ (dostęp: 20.09.2016).
 • Curtis B. (2011), Cutting IT Costs by Applying Lean Principles, https://pdfs.semanticscholar.org/368e/bc8121202af12933ae5c678c30b6036a569f.pdf (dostęp: 11.12.2017).
 • Deloitte (2016), Badanie CIO 2014. Nowe technologie – na skrzyżowaniu, https:// www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/CIO-2014-wyniki.html (dostęp: 26.09.2016).
 • Dwyer I. (2015), Internet of Things, http://cdn2.hubspot.net/hubfs/ 553779/PDFs/Ironio-IoT-Whitepaper-Jun2015_4.pdf?t=1455213785378 (dostęp: 09.07.2016).
 • Eurostat (2016), Cloud Computing Services, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en (dostęp: 20.12.2016).
 • Florys M. (2014), Lean IT – zarządzanie produktami i usługami, „IT Professional”, nr 1, http://www.it-professional.pl/archiwum/art,4554,lean-it-zarzadzanie-produktami-iuslugami.html (dostęp: 12.02.2018).
 • Florys M. (2016), Lean IT – produktywność i efektywność w organizacji, IT-manager, http://it-manager.pl/lean-it-produktywnosc-i-efektywnosc-w-organizacji/ (dostęp: 23.09.2016).
 • GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/10/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2012-2016.pdf (dostęp: 10.12.2016).
 • IT-manager (2016), Komentarz: Lean IT – perspektywa CIO, http://it-manager.pl/komentarz-lean-it-perspektywa-cio/ (dostęp: 16.09.2016).
 • Jenkins A. (2011), Tackling the Roots of Underperformance in IT, https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/tackling-the-rootsof-underperformance-in-banks-it (dostęp: 11.12.2017).
 • Kobus J. (2016), Demystifying Lean IT: Conceptualization and Definition, Materiały konferencyjne: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau.
 • McDonald M. (2016), A Model for the Lean IT Organization, http://www.slideserve.co.uk/a-model-for-the-lean-it-organization-mark-mcdonald (dostęp: 20.09.2016).
 • RightScale (2016), State of the Cloud Report, http://assets.rightscale.com/uploads/pdfs/RightScale-2016-State-of-the-Cloud-Report.pdf (dostęp: 30.07.2016).
 • Spencer D. (2016), MSI: Lean nie tylko dla produkcji, http://www.msipolska.pl/menugorne/artykul/article/lean-nie-tylko-dla-produkcji/part/4/ (dostęp: 25.10.2016).
 • Szafrański B. (2014), Lean IT – efektywne wydatki na informatykę, „Horyzonty Bankowości”, nr 3, s. 110-111.
 • Waterhouse P. (2016), Improving IT Economics: Thinking Lean, http://www.ca.com/files/WhitePapers/improving-it-economics-wp.pdf)&rdquo (dostęp: 20.09.2016).
 • Wielki J. (2015a), Analiza możliwości wykorzystania modelu cloud computing w kontekście redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT współczesnych organizacji, „Problemy Zarządzania”, vol. 13, nr 2(52), s. 204-216.
 • Wielki J. (2015b), An Analysis of the Opportunities and Challenges Connected with Utilization of the Cloud Computing Model and the Most Important Aspects of the Migration Strategy, “Annals of Computer Science and Information Systems”, Vol. 5, M. Ganzha, L. Maciaszek L., M. Paprzycki (red.), Institute of Electrical and Electronics Engineers / Polskie Towarzystwo Informatyczne, New York City – Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10ab39fb-a030-4f6e-8c2a-54cfcf19ee82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.