Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 31-42

Article title

Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM

Authors

Content

Title variants

EN
Verification of accuracy of Riskmetrics TM volatility estimates

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony problematyce prognozowania zmienności z wykorzystaniem wykładniczo ważonych średnich ruchomych. W pierwszej kolejności omówiono wybrane modele zmienności stóp zwrotu oraz podkreślono praktyczne znaczenie EWMA wykorzystywanych w modelu RiskmetricsTM. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych wskazujących na potencjalne korzyści wynikające z zastosowania omawianej metodyki.
EN
The article is devoted to the problem of volatility estimates accuracy. In the text ARCH and GARCH models are described as well as simple exponentially weighted moving averages. As a result of empirical investigations the usefulness of EWMA is underlined.

Keywords

Year

Volume

286

Pages

31-42

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości

References

 • Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", No. 31.
 • Engle R. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", No. 4.
 • Figlewski S. (1994), Forecasting Volatility Using Historical Data, New York University, New York.
 • Geweke J. (1986), Comment, "Econometric Reviews", No. 5.
 • Ganczarek-Gamrot A. (2013), Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Jędrusik S., Paliński A., Chmiel W., Kadłuczka P. (2007), Testowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę, "Ekonomia Menedżerska", nr 1.
 • Jorion P. (2007), Value at Risk, McGraw-Hill, New York.
 • J.P. Morgan & Reuters (1995), RiskmetricsTM Technical Document, New York.
 • Pera K. (2008), Koncepcja VaR (value at risk) w pomiarze ryzyka surowcowego projektu inwestycyjnego, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24.
 • Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-10bd49dd-e5b1-4268-b1b4-ed88b5384e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.