PL EN


2016 | 302 | 42-55
Article title

Innowacyjne formy komunikacji marketingowej w handlu - perspektywa konsumenta

Content
Title variants
EN
Innovative forms of marketing communications in trade - consumer perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja innowacyjnych form komunikacji marketingowej w handlu detalicznym oraz określenie ich pozytywnego oraz negatywnego znaczenia z perspektywy konsumenta. Innowacyjne sposoby komunikacji z klientem są cennym źródłem informacji i inspiracji dla klienta oraz mogą w znaczący sposób wpływać na jego zachowania nabywcze związane z daną placówką handlową. Korzyści stosowania nowych rozwiązań w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych przeważają nad ograniczeniami, co skłania do ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej. Artykuł został przygotowany w oparciu literaturę przedmiotu, raporty branżowe, dane Eurostatu oraz przykłady innowacyjnych form komunikacji marketingowej stosowanych w handlu detalicznym.
EN
The aim of the article is to identify innovative forms of marketing communication in the retail trade and to determine their positive and negative significance from a consumer perspective. Innovative ways of communication with the customer are valuable sources of information and inspiration for the customer and can significantly affect the buying behavior related to the trade company. Benefits of new developments in the marketing communications of trade enterprises outweigh the limitations, which stimulates to their use in business practice. The article was prepared on the basis of literature, industry reports, Eurostat data and examples of innovative forms of marketing communication used in the retail industry.
Year
Volume
302
Pages
42-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
References
 • Gębarowski M. (2007), Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2016), Gospodarstwo domowe jako podmiot sprawczy rozwoju innowacyjnej gospodarki, "Konsumpcja i Rozwój", nr 3(16), s. 5-19.
 • Nogieć J. (2014), Fotokody, chwilowa moda czy narzędzie łączące z cyberprzestrzenią [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 825, s. 305-314.
 • Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków, s. 271-286.
 • [www 1] http://cellphones.about.com/od/phoneglossary/g/Qr-Codes.htm (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/database (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 3] http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/geolokalizacja-po-polskumeldujemy- sie-coraz-chetniej-17400 (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 4] http://www.ispacer.pl/ (dostęp: 8.05.2016).
 • [www 5] https://madelska.wordpress.com/2012/03/20/tesco-home-plus-w-korei-poludniowej -wirtualny-sklep/ (dostęp: 10.05.2016).
 • [www 6] http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=2/w=1/aid=m4b1c1b297 17fe (dostęp: 6.05.2015).
 • [www 8] http://mediafm.net/art/21079/gemini-nova-wdraza-wirtualna-hostesse.html (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 9] https://pl.wikipedia.org/wiki/Advergaming (dostęp: 9.05.2016).
 • [www 10] https://pl.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication (dostęp: 7.05.2016).
 • [www 11] http://www.adweek.com/news/advertising-branding/trends-social-mediaadvertising- 135802 (dostęp: 9.05.2015).
 • [www 12] http://www.dictionary.com/browse/advergame (dostęp: 9.05.2016).
 • [www 13] http://www.ikea.com/ms/pl_PL/virtual_catalogue/catalogue_online.html (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 14] http://www.imediaconnection.com/content/31213.asp (dostęp: 8.05.2016).
 • [www 15] http://www.stanusch.com/?q=fact_105467 (dostęp: 7.05.2016).
 • [www 16] https://www.tesco.pl/marki-i-uslugi/mojemaletesco/?gclid=Cj0KEQjwnIm7B RDSs42KxLS8-6YBEiQAfDWP6Hgjxa4G7VdN2wL1pePteCVDvZbr_vYYje0bG I5jtYsaAmRW8P8HAQ (dostęp: 15.06.2016).
 • [www 17] http://www.web.gov.pl/aktualnosci/19_1540.html (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 18] http://www.webopedia.com/TERM/V/virtual_tour.html (dostęp: 8.05.2016).
 • [www 19] https://www.youtube.com/watch?v=a080OXNjZZU (dostęp: 5.05 2016).
 • [www 20] https://www.youtube.com/watch?v=674L4HZe2tg (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 21] https://www.youtube.com/watch?v=Cc9yS-0bXGs (dostęp: 7.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10c4bc74-b224-4d54-a9f7-ac6d0c4908f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.