Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 42-55

Article title

Innowacyjne formy komunikacji marketingowej w handlu - perspektywa konsumenta

Content

Title variants

EN
Innovative forms of marketing communications in trade - consumer perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja innowacyjnych form komunikacji marketingowej w handlu detalicznym oraz określenie ich pozytywnego oraz negatywnego znaczenia z perspektywy konsumenta. Innowacyjne sposoby komunikacji z klientem są cennym źródłem informacji i inspiracji dla klienta oraz mogą w znaczący sposób wpływać na jego zachowania nabywcze związane z daną placówką handlową. Korzyści stosowania nowych rozwiązań w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych przeważają nad ograniczeniami, co skłania do ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej. Artykuł został przygotowany w oparciu literaturę przedmiotu, raporty branżowe, dane Eurostatu oraz przykłady innowacyjnych form komunikacji marketingowej stosowanych w handlu detalicznym.
EN
The aim of the article is to identify innovative forms of marketing communication in the retail trade and to determine their positive and negative significance from a consumer perspective. Innovative ways of communication with the customer are valuable sources of information and inspiration for the customer and can significantly affect the buying behavior related to the trade company. Benefits of new developments in the marketing communications of trade enterprises outweigh the limitations, which stimulates to their use in business practice. The article was prepared on the basis of literature, industry reports, Eurostat data and examples of innovative forms of marketing communication used in the retail industry.

Year

Volume

302

Pages

42-55

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Gębarowski M. (2007), Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2016), Gospodarstwo domowe jako podmiot sprawczy rozwoju innowacyjnej gospodarki, "Konsumpcja i Rozwój", nr 3(16), s. 5-19.
 • Nogieć J. (2014), Fotokody, chwilowa moda czy narzędzie łączące z cyberprzestrzenią [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 825, s. 305-314.
 • Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków, s. 271-286.
 • [www 1] http://cellphones.about.com/od/phoneglossary/g/Qr-Codes.htm (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/database (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 3] http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/geolokalizacja-po-polskumeldujemy- sie-coraz-chetniej-17400 (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 4] http://www.ispacer.pl/ (dostęp: 8.05.2016).
 • [www 5] https://madelska.wordpress.com/2012/03/20/tesco-home-plus-w-korei-poludniowej -wirtualny-sklep/ (dostęp: 10.05.2016).
 • [www 6] http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=2/w=1/aid=m4b1c1b297 17fe (dostęp: 6.05.2015).
 • [www 8] http://mediafm.net/art/21079/gemini-nova-wdraza-wirtualna-hostesse.html (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 9] https://pl.wikipedia.org/wiki/Advergaming (dostęp: 9.05.2016).
 • [www 10] https://pl.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication (dostęp: 7.05.2016).
 • [www 11] http://www.adweek.com/news/advertising-branding/trends-social-mediaadvertising- 135802 (dostęp: 9.05.2015).
 • [www 12] http://www.dictionary.com/browse/advergame (dostęp: 9.05.2016).
 • [www 13] http://www.ikea.com/ms/pl_PL/virtual_catalogue/catalogue_online.html (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 14] http://www.imediaconnection.com/content/31213.asp (dostęp: 8.05.2016).
 • [www 15] http://www.stanusch.com/?q=fact_105467 (dostęp: 7.05.2016).
 • [www 16] https://www.tesco.pl/marki-i-uslugi/mojemaletesco/?gclid=Cj0KEQjwnIm7B RDSs42KxLS8-6YBEiQAfDWP6Hgjxa4G7VdN2wL1pePteCVDvZbr_vYYje0bG I5jtYsaAmRW8P8HAQ (dostęp: 15.06.2016).
 • [www 17] http://www.web.gov.pl/aktualnosci/19_1540.html (dostęp: 6.05.2016).
 • [www 18] http://www.webopedia.com/TERM/V/virtual_tour.html (dostęp: 8.05.2016).
 • [www 19] https://www.youtube.com/watch?v=a080OXNjZZU (dostęp: 5.05 2016).
 • [www 20] https://www.youtube.com/watch?v=674L4HZe2tg (dostęp: 5.05.2016).
 • [www 21] https://www.youtube.com/watch?v=Cc9yS-0bXGs (dostęp: 7.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-10c4bc74-b224-4d54-a9f7-ac6d0c4908f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.