PL EN


2016 | 253 | 45-54
Article title

Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego

Content
Title variants
EN
The impact of trademark valuation on financial result of a company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu wyceny znaków towarowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zaprezentowano różnorodne metody wyceny wartości początkowej znaków towarowych i zasady ich wyceny bilansowej. Część empiryczna zawiera analizę wpływu wyceny znaków towarowych na wyniki finansowe wybranych polskich spółek giełdowych. Większość spółek przyjmuje nieokreślony okres użytkowania znaków towarowych. Ich amortyzacja spowodowałaby znaczne obniżenie wyników operacyjnych badanych podmiotów.
EN
The objective of the article is to analyze the impact of trademark valuation on companies financial results. The article presents the multitude of trademark valuation methods for initial recognition and the rules for subsequent measurement. The last part of the article points to the influence of accounting policy for trademarks on financial results of selected Polish entities. Most companies assume an indefinite useful lives of their trademarks. Amortization of these trademarks would significantly reduce the operation profits of the sampled companies.
Year
Volume
253
Pages
45-54
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Buk H. (2011), Kreowanie wartości marki w procesie łączenia się spółek handlowych [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa.
 • Góralski B. (2013), Wycena marki metodą Brand-driven Earnings, Prace Naukowe, nr 291, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Hupp O. i Powaga K. (2004), Using Consumer Attitudes to Value Brands: Evaluation of the Financial Value of Brands, “Journal of Advertising Research” September, Vol. 44, No. 3.
 • King A.M. (2012), Fair Value is Unfair, “Financial Executive International” June, 1.
 • Low J. i Kalafut P.C. (2004), Niematerialna wartości firmy. Ukryte źródło przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Otonkue A.D.O., Edu B.E. i Ezak E. (2010), Acoounting for Brands: Contemporary Issues and Alternative Options, “The IUP Journal of Brand Management”, Vol. VII, No. 1/2.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm.
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.
 • [www 1] http://investor.tvn.pl (dostęp: 23.09.2014).
 • [www 2] http://kinopolska.pl (dostęp: 23.09.2014).
 • [www 3] http://www.cyfrowypolsat.pl (dostęp: 23.09.2014).
 • [www 4] http://www.netmedia.com.pl (dostęp: 23.09.2014).
 • [www 5] http://www.pmpg.pl (dostęp: 23.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10d1b9e0-2939-4133-8e7f-f6e7c42eb674
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.