PL EN


2016 | 280 | 132-142
Article title

Praktyki gromadzenia oraz dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie branży kreatywnej

Content
Title variants
EN
Practice of the collection and sharing of knowledge in a creative industry enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano wybrane procedury i narzędzia przeznaczone do gromadzenia i dzielenia się wiedzą, stosowane przez producenta oprogramowania multimedialnego, wskazując przy tym na zasadnicze przesłanki ich wprowadzania. Będąca obiektem badań firma – uznawana za lidera branży – zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, m.in. programistów, architektów oprogramowania, projektantów produktów, których postrzega jako tzw. pracowników wiedzy. Na podstawie obserwacji bezpośredniej, przeglądu dokumentacji organizacyjnej oraz wywiadów z pracownikami wykonawczymi i ze specjalistami pionu zarządzania zasobami ludzkimi, dokonano analizy oraz oceny wprowadzonych rozwiązań z punktu widzenia ich dopasowania do okoliczności działania badanej organizacji oraz specyfiki procesów pracy.
EN
The article describes certain procedures and tools for gathering and sharing knowledge, used by the manufacturer of multimedia software, indicating the essential reasons for their introduction. The company chosen as the object of research – recognized as a leader in the industry – employs highly qualified specialists, including programmers, software architects, product designers, who are perceived as so-called knowledge workers. Based on direct observation, review of organizational documentation and interviews with specialists in the division of human resources management, there has been an analysis and evaluation of solutions introduced from the point of view of their adaptation to the circumstances of the audited organization and of the specifics of their work processes.
Year
Volume
280
Pages
132-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny . Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny . Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
References
 • Chełpa S. (2010), Metody badań problematyki kadrowej [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, wyd. IV zm., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Czakon W. (2015), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. III rozsz., Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Davenport T.H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków.
 • DCMS (2009), Investing in Creative Industries - The Guide for Local Authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport, London, http://www.thework foundation.com/downloadpublication/report/269_2204842.pdf (dostęp: 18.04.2016).
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Miś A. (2005), Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 • Morawski M. (2015), Wybrane podejścia do zarządzania ludźmi w przemysłach kreatywnych [w:] B. Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zrachowaniach organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Silverman D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_kreatywny (dostęp: 18.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10dceb40-9906-4a6e-9805-8e27e5219849
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.