Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 24 | 31-41

Article title

Plug and play firms in the TNCs’ virtual value chain

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Growing virtualisation of the value chain appears to be an expression of implementation of ICT solutions in international business represented by TNCs. This creates new opportunities for cooperation within the value chain and its composition. The growing importance in this area can be attributed to companies integrating the value chain, known as plug and play. Their integration into the value creation chain gives a new dimension to TNCs’ strategic choices from the fragmentation of activity and its integration on an international scale point of view.

Year

Volume

24

Pages

31-41

Physical description

Contributors

 • Institute of Markets and Competition. Collegium of Business Administration. Warsaw School of Economics

References

 • Bendyk E. (2007): Czas wirtualnych fabryk. "Polityka", nr 48.
 • Chen S. (2005): Strategic Management of e-Business. John Wiley & Sons, West Sussex.
 • Christopher M., Towill D.R. (2000): Supply Chain Migration from Lean and Functional to Agile and Customized. "International Journal of Supply Chain Management", No. 5(4).
 • Hatch M. (2002): Teoria organizacji. WN PWN, Warszawa.
 • Hirt M., Willmott P. (2014): Strategic Principles for Competing in the Digital Age. "McKinsey Quarterly", May.
 • Kotler P., Caslione J. (2009): Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. MT Biznes, Warszawa.
 • Krupski R. (2009): Planowanie strategiczne - problemy i kierunki badań. In: Zarządzanie strategiczne problemy, kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Małys Ł. (2013): Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 • Nanry J., Narayanan S., Rassey L. (2015): Digitizing the Value Chain. "McKinsey Quarterly", No. 2.
 • Obłój K. (2007): Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
 • Pakulska T. (2014): Ryzyko lokalizacji zagranicznych podmiotów gospodarczych. In: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce. Red. K. Kuciński. CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Perechuda K. (2013): Wirtualizacja procesów opartych na wiedzy podstawą nowoczesnego niewolnictwa. Nowe paradygmaty i determinanty przestrzeni przepływów w przedsiębiorstwie sieciowym. In: Wirtualizacja problemy wyzwania skutki. Red. L.W. Zacher. Poltext, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2011): Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa.
 • Poniatowska-Jaksch M., Pakulska T. (2015): Non-Equity Modes as International Business Strategy. Lambert Academic Publishing, Saaarbrücken.
 • Porter M.E. (1985): Competitive Advantage. The Free Press, New York.
 • Porter M.E. (2006): Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice.
 • Rosińska-Bukowska M. (2012): Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ruiz B. et al. (2011): The New Digital Economy, How It Will Transform Business. Oxford Economics, AT&T Cisco Citi, PwC & SAP, Dallas - San Francisco - London.
 • Wielki J. (2012): Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Williams L., Espaer T., Ozmet J. (2002): The Electronic Supply Chain. Its Impact on the Current and Future of Strategic Alliances, Partnership and Logistic Leaderships. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 32, No. 8.
 • Zorska A. (2007): Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania. PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-1948

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-110df841-6944-492a-bf3a-828ef392555e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.