PL EN


2016 | 270 | 219-229
Article title

Kraje Grupy BRIC jako partnerzy handlowi Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Bric countries as Poland’s trade partners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kraje BRIC, tj. Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny to podmioty gospodarki światowej, których rola i znaczenie w gospodarce światowej XXI w. dynamicznie rosną. Zaobserwować można zwłaszcza coraz większe zaangażowanie tych gospodarek w międzynarodowe przepływy towarowe. Celem artykułu jest analiza i ocena intensywności oraz znaczenia powiązań handlowych Polski z Brazylią, Rosją, Indiami oraz Chinami. Pokazano eksport Polski do krajów BRIC oraz import Polski z krajów BRIC na tle globalnych obrotów towarowych Polski. Scharakteryzowano strukturę towarową handlu Polski z Brazylią, Rosją, Indiami oraz Chinami. Badania prowadzono w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowano okres od 2005 do 2013 r., tam, gdzie to było możliwe, uwzględniono także rok 2001.
EN
BRIC group consists of Brazil, Russia, India and China. The role and position of the above mentioned economies has been growing since the beginning of the 21st century. One can observe significant increase in their engagement in international merchandise trade. An attempt was made in the paper to analyse and evaluate Poland’s trade relations with Brazil, Russia, India and China. Both Polish-BRIC exports and imports were shown against the background of total Poland’s merchandise trade with the world. Commodity pattern of Poland’s trade with Brazil, Russia, India and China was presented. Central Statistical Office data were used for the research. The analysis was undertaken for the period 2005-2013; in some cases the year 2001 was also included in the analysis.
Year
Volume
270
Pages
219-229
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Bratnicki J. (2013), Chińska szansa Polski, "Rzeczpospolita", 20.02.2013, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/982854.html?p=1 (dostęp: 1.07.2015).
 • Gosh J. (2013), The Global Chessboard and the Role of the BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa, "Third World Resurgence", No. 274, 1st June.
 • GUS (2006), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2006, GUS, Warszawa.
 • GUS (2010), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2010, GUS, Warszawa.
 • GUS (2011), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2011, GUS, Warszawa.
 • GUS (2012), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2012, GUS, Warszawa.
 • GUS (2013), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2013, GUS, Warszawa.
 • GUS (2014), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, GUS, Warszawa.
 • Haibin N. (2012), BRICS in Global Governance. A Progressive Force?, Friedrich Ebert Schtiftung, New York.
 • Kaliski M., Nagy S., Rychlicki S., Siemek J., Szurlej A. (2010), Gaz ziemny w Polsce - wydobycie, zużycie i import do 2030 roku, "Górnictwo i Geologia", Zeszyt 3, Tom 5.
 • Kalwasiński M. (2015), Polski eksport do Chin szybuje, ale wciąż na tle UE wypadamy fatalnie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-eksport-do-Chin-szybuje-ale-wciaz -na-tle-UE-wypadamy-fatalnie-3278288,2.html (dostęp: 8.07.2015).
 • Kałmykowa S. (2014), Rosja w WTO: Pierwsze podsumowania, http://polish.ruvr.ru/ 2013_07_18/Rosja-w-WTO-pierwsze-podsumowania/ (dostęp: 28.12.2014 ).
 • Kubik A., (2014), Europa i Polska mocno uzależnione od gazu i ropy z Rosji, "Gazeta Wyborcza", Nr 149/28 z 24 marca.
 • Ministerstwo Gospodarki (2006), Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski w 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003), Polska 2003. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • NK (2013), Dlaczego nasze produkty nie mają szans na rynkach BRIC? http://forsal.pl/artykuly/676279,dlaczego_nasze_produkty_nie_maja_szans_na_ryn kach_bric.html (dostęp: 2.07.2015).
 • O'Neill J. (2001), Building Better Global Economic BRICs. Goldman Sachs, "Global Economics Paper" No. 66, 30th November.
 • O'Neill J. (2011), The Growth Map - Economic Opportunity in the BRICs and Beyond, Portfolio Penguin, London 2011
 • Pawlas I. (2014), Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Purugganan J., Jafri A., Solon P. (2014), BRICS A Global Trade Power in a Multi-Polar World, Shifting Power - Critical Perspectives on Emerging Economies "TNI Working Papers" September.
 • WTO (2014), Understanding the WTO: Members and Observers, http://www.wto.org/ english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (dostęp: 15.12.2014).
 • WTO (2015), http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language =E&Country=BR%2cCN%2cIN%2cRU%2cPL (dostęp: 20.06.2015).
 • [www 1] KE kontra Rosja: Embargo na polską wieprzowinę utrzymane? http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/451638,ke-kontra-rosja-embargo-napolska- wieprzowine-utrzymane.html?gclid=COyNxMmx-sICFfQatAodalYAkA (dostęp: 21.02.2014).
 • [www 2] Przegląd stanu współpracy gospodarczej Polska-Indie, https://newdelhi. trade.gov.pl/pl/Indiewpigulce/article/detail,2616,Przeglad_stanu_wspolpracy_ gospodarczej_Polska-_Indie.html (dostęp: 4.01.2015).
 • [www 3] Remarks by Mr. Zhang Lirong, Chargé d'Affaires of the Chinese Mission to the EU, on the European Parliament Conference "Go China" as a European Strategy 2013/03/07, http://www.chinamission.be/eng/mrt/t1019402.htm (dostęp: 2.07.2015).
 • [www 4] Rosyjska prasa: Rosja nie da rady zastąpić produktów z embarga, http://www.forbes.pl/rosyjska-prasa-rosja-nie-da-rady-zastapic-produktow-z-embarga, artykuly,184524,1,1.html (dostęp: 14.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-114493fc-7aec-4170-b41f-7f68068218a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.