PL EN


2018 | 357 | 81-95
Article title

Nowe techniki komunikacji wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń w kontaktach z klientami

Content
Title variants
EN
New communications techniques used by insurance companies in contact with customers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Intensywny rozwój nowoczesnych technik informacyjnych sprawia, że następuje fragmentaryzacja tradycyjnych mediów i powstawanie nowych sposobów komunikacji. Zaletą nowych technik komunikacji, zwłaszcza przekazywanych za pomocą Internetu, jest dostępność, powszechność, interaktywność. Wadą jest przede wszystkim nierówność dostępu do informacji. Internet to sieć, fizyczna infrastruktura, dzięki której są dostępne usługi, takie jak WWW, poczta elektroniczna, FTP. W artykule opisano metody komunikacji marketingowej i przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat źródeł informacji oraz dostrzegalności działań promocyjnych zakładów ubezpieczeń.
EN
The intensive development of modern information technology makes the fragmentation in traditional media and the emergence of the new ways of communications. Advantage of the new communication techniques, especially, these forwarded by the Internet is availability, generality and interactivity. The mainly disadvantage is inequality of access to information. Internet is a network, a physical infrastructure, thanks to the fact that services such as WWW, e-mail and FTP are available. This article describes the ways of marketing communication, shows the results of marketing research about sources of information and visibility of promotional activities of insurances.
Year
Volume
357
Pages
81-95
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
References
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Kwiatek P. (2005), Skuteczność programów lojalnościowych w świetle badań, Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, t. III, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot–Gdańsk.
 • Nowotarska-Romaniak B. (2014), Wykorzystywane nowe narzędzia komunikacji marketingowej przez firmy ubezpieczeniowe jako czynnik inspirujący zachowania klientów, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 208, Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, B. Pilarczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 402-413.
 • Stone M., Bond A., Blake E. (2007), Marketing bezpośredni i interaktywny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [www 1] http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk44.php (dostęp: 08.2017).
 • [www 2] www.aviva.pl (dostęp: 08.2017).
 • [www 3] www.zus.pl (dostęp: 08.2017).
 • [www 4] www.axadirect.pl (dostęp: 08.2017).
 • [www 5] http://www.excelo.pl/pl/dokumenty/portfolio (dostęp: 08.2017).
 • [www 6] http://www.avertis.pl/witryna.html (dostęp: 08.2017).
 • [www 7] www.rankomat.pl (dostęp: 08.2017).
 • [www 8] www.aegon.pl (dostęp: 08.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-116a09b0-897a-4c3e-8f93-4f67cf503a2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.