PL EN


2011 | 1(75) | 12-17
Article title

Kilka uwag o służebności przesyłu (część I)

Content
Title variants
EN
Note on transmission line easement (part I)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is the first part of the broader study devoted to the introduction into the Polish legal system the institution of transmission line easement. In the first part Authors concentrate on the manners which create the transmission line easement. It can be created by the contract or by the judgment. The relationship between transmission line easement regulation (in the Civil Code) and the special case of expropriation of real estate regulated in art. 124 of The Managing of the Real Estate Act is also discussed.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część szerszego opracowania dotyczącego wprowadzonej do polskiego systemu prawnego instytucji służebności przesyłu. W tej części Autorzy skupiają się na metodzie ustanowienia opisywanej służebności: bądź w drodze umowy bądź na podstawie orzeczenia sądowego. Prowadzone są również rozważania dotyczące relacji pomiędzy przepisami o służebności przesyłu (znajdującymi się w kodeksie cywilnym) a przepisami regulującymi szczególny przypadek wywłaszczenia z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Year
Issue
Pages
12-17
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, Poland, jacek.zralek@us.edu.pl
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, Poland
References
 • Bieniek G., Jeszcze w sprawie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, Monitor Prawniczy 20/2008.
 • Bieniek G., Służebność przesyłu, czyli temat prawniczych dyskusji, Rzeczpospolita z 25 września 2008 r.
 • Bieniek G., Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008. Zalewski M., Wykonywanie praw do urządzeń przesyłowych, Przegląd Sądowy 5/2009.
 • Godlewski M., Zasiedzenie służebności przesyłu, Monitor Prawniczy 7/2010.
 • http://kprm.gov.pl/bip/070612u5uz.pdf
 • Jankielewicz K., Prawo przychylne dla przedsiębiorców przesyłowych, Rzeczpospolita z 22 lipca 2008 r.
 • Olejniczak A., Własność urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego (uwagi o wykładni art. 49 k. c.), RPEiS 4/2000.
 • Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2009.
 • Szachułowicz J., Krassowska M., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Trzaskowski T., Z problematyki stosunków własnościowych na tle art. 49 kodeksu cywilnego, KPP 3/2001.
 • Wojnarski P., Służebność przesyłu: niedopracowana instytucja, Rzeczpospolita z 16 września 2008 r.
 • Wójcik S., Zagadnienia etyczne przedawnienia roszczeń [w:], Zagadnienia cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Ignatowicza, M. Sawczuk (red.), Lublin 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-11c12098-4947-4f69-a83c-51d6edfa9f8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.