Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 318 | 84-107

Article title

Portale społecznościowe formą rozrywki i komunikacji współczesnej młodzieży – analiza statystyczna

Content

Title variants

EN
Social networking sites a form of entertainment and communication contemporary youth – statistical analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Internet jako narzędzie wykorzystywane do komunikacji z innymi ludźmi powoduje, że jest ona szybka, tańsza i wygodniejsza. Portale społecznościowe to popularny środek komunikacji, szczególnie wśród młodych ludzi, są narzędziem marketingu i bardzo dobrym sposobem na przekazanie określonych informacji. Trudno obecnie znaleźć osobę, która o takiej formie aktywności w obszarze Internetu nie słyszała – ogromna część internautów korzysta z możliwości serwisów internetowych na co dzień. Portale łączą ludzi, zapewniają rozrywkę i ułatwiają kontakty bez wychodzenia z domu, ale z drugiej strony ciągłe przesiadywanie młodych ludzi przed komputerem prowadzi do zaniedbywania nauki, pracy, obowiązków domowych, a czasami może dojść do uzależnienia. Głównym celem prowadzonych badań było poznanie aktywności śląskiej młodzieży na portalach społecznościowych (na jakich portalach mają swoje profile, dlaczego korzystają z portali i ile czasu na nich spędzają, ilu mają znajomych i zdjęć, od kiedy są na danym portalu) w podziale na płeć i wiek, a także sprawdzenie, czy ilość czasu poświęcanego na przebywanie na portalach społecznościowych jest zróżnicowana wśród młodzieży niezagrożonej i zagrożonej oraz uzależnionej od Internetu.
EN
Social networking is a popular means of communication, especially among young people. Portals connect people, provide entertainment and facilitate contacts without leaving home. In Poland, the most popular social network is Facebook. The main objective of the study was to investigate the activity of the Silesian young people on social networks in total and by sex (for which the networks have their own profiles, why they use portals and how long they spend on them, how many have friends and pictures from when they are on the website).

Year

Volume

318

Pages

84-107

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii

References

 • Chlaszcz J., Pietruszka M. (2005), Media, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Gil A. (2011), Portale społecznościowe sposobem na społeczny problem samotności [w:] Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 656, „Studia Informatica”, nr 28.
 • Kaliszewska K. (2014), Nadmierne używanie internetu. Charakterystyka psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kittinger M.A., Correia C.J., Irons J.G. (2012), Relationship between Facebook Use and Problematic Internet Use among College Students, „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”, No. 15(6).
 • Kotyśko M., Izdebski P., Michalak M., Andrysiak P., Pluto-Prądzyńska A. (2014), Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, ,,Alkoholizm i Narkomania”, t. 27, nr 2.
 • Leung L., Lee P.S. (2012), Impact of Internet Literacy, Internet Addiction Symptoms, and Internet Activities on Academic Performance, „Social Science Computer Review”, No. 30.
 • Makaruk K. (2013), Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, vol. 12, nr 1.
 • Pawłowska B., Dziurzyńska E., Gromadzka K., Wallace B.E., Zygo M. (2012), Objawy uzależnienia od telefonu komórkowego a korzystanie z internetowych portali społecznościowych przez młodzież, „Current Problems of Psychiatry”, No. 13(2).
 • Poprawa R. (2012), Problematyczne używanie internetu – symptomy i metoda diagnozy. Badania wśród dorastającej młodzieży, „Psychologia Jakości Życia”, nr 11(1).
 • Ross C., Orr E.S., Sisic M., Arseneault J.M., Simmering M.G., Orr R.R. (2009), Personality and Motivations Associated with Facebook Use, Computers in Human Behavior”, No. 25.
 • Siwek-Szczepanik A. (2013), Młode – uzależnione od mass mediów? [w:] M. Sitarczyk (red.), Rodzina w mediach, media w rodzinie, Difin SA, Warszawa.
 • Ślęczek-Czakon D. (2006), Samotność, osamotnienie, odosobnienie. W poszukiwaniu wartości samotności [w:] P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Tsitsika A. i in. (2012), Internet Addictive Behaviour: Statistics and Cross-National Comparison Report, EU NET ADP.
 • Warzecha K. (2014a), Internet w życiu współczesnego studenta – cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem [w:] J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe”, nr 809, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 113, t. 2, Uniwersytet Szczeciński.
 • Warzecha K. (2014b), Portale społecznościowe ucieczką od samotności śląskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych [w:] Samotność: wybór czy konieczność? Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola.
 • Warzecha K. (2015a), Aktywność wykazywana w sieci przez śląskich studentów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu – analiza statystyczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 220.
 • Warzecha K. (2015b), Ryzykowne i niebezpieczne zachowania młodzieży gimnazjalnej w Internecie a prawna ochrona nieletnich przez cyberprzemocą [w:] Praworządność: wczoraj, dziś i jutro, Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola.
 • Warzecha K. (2016), Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży w kontekście uzależnienia od Internetu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 264.
 • [www 1] Malik A. (2011), Prawdziwy początek internetu w Polsce – sensacyjne odkrycie, http://www.komputerswiat.pl (dostęp: 20.10.2014).
 • [www 2] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 3.01.2016).
 • [www 3] https://twitter.com/ (dostęp: 10.01.2016).
 • [www 4] http://programbadawczy.fdn.pl/ (dostęp: 3.01.2016).
 • [www 5] Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem [w:] P. Ucieklak-Jeż (red.) „Pragmata Tes Oikonomias”, cz. 7, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez (dostęp: 26.10.2014).
 • [www 6] http://pl.wikipedia.org/wiki/Nk.pl (dostęp: 3.01.2016).
 • [www 7] http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 (dostęp: 3.01.2016).
 • [www 8] Raport Media Społecznościowe 2014, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-media-spolecznosciowe-2014-248921 (dostęp: 10.01.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-11d4d23e-1678-4773-80f3-a16bfffb7305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.