PL EN


2014 | 31 | 149-158
Article title

Czarka Traugutta

Content
Title variants
EN
Romuald Traugutt’s Cup
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author describes an object unknown in source literature – a souvenir which may have belonged to Romuald Traugutt, the dictator of the 1863 insurrection, who is still surrounded by a living cult. It is a silver cup with the engraved initials “R.T.”, made by a goldsmith from Moscow in 1860. According to family tradition written down by Irena Sosnowska, nee Szarecka, Romuald Traugutt exchanged glasses with Franciszek Jundziłło, commander of the neighbouring district, after the victorious battle of Horki (currently in Belarus). In 1865, Jundziłło’s widow is said to have given the souvenir to Stanisław Szarecki, her godson, who was a son of one of her husband’s comrades-in arm. The cup was inherited by Stanisław’s daughter, Irena Sosnowska, who handed it down to the author of the text, Stanisław Szarecki’s great-grandson. The author investigates the consist- ency of the family tale with the facts, and concludes that it is highly probably true. The detachments of Traugutt and Jundziłł, both former officers of the tsar’s army, fought near each other, in the area in which the Szarecki family’s manor – Strzałów (currently in Belarus) – was located.
Keywords
Year
Issue
31
Pages
149-158
Physical description
Contributors
  • WYDAWCA TYGODNIKA LOKALNEGO „PAŁUKI”, ŻNIN
References
  • Aramowicz Ignacy, Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskim w 1863 i 1864 roku, [w:] Zapomniane wspomnienia, oprac. Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1981.
  • Detko Jan, Dziedzictwo powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej, [w:] Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, red. Jan Zygmunt Jakubowski, Janina Kulczycka-Saloni, Stanisław Frybes, Warszawa 1964.
  • Dubiecki Marian, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863–1864, wyd. V poprawione, Poznań 1924.
  • Kowalski Jacek, Toast za męczenników czyli nieznana relikwia Traugutta, „Przewodnik Katolicki” 2013, nr 13.
  • Kozłowski Eligiusz, Jundziłł Franciszek, Polski słownik biograficzny, t. XI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964–1965.
  • „Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy” 1865, nr 17 (26 lutego 1865)
  • Powstanie na Litwie i Białorusi 1863–1864 r., red. Włodzimierz Djakow, Stefan Kieniewicz, Moskwa 1965.
  • Szarecka-Sosnowska Irena, Antykronika rodu Szareckich, [w:] Wspomnienia rodzinne [wydanie na prawach rękopisu], red. Dominik Księski, Żnin 1993.
  • Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-11f3ec08-7dd7-4ae8-8935-97e823e46fcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.