Title

Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Other titles
EN
Educational Transactional Analysis
ISSN
2299-7466
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
  • "Edukacyjna Analiza Transakcyjna"
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents local availability
Yes
Notes
Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2012 roku. Ideą przewodnią przyświecającą Zespołowi Redakcyjnemu w trakcie opracowywania ram tematycznych pisma było stworzenie periodyku uwzględniającego szerokie perspektywy analizy transakcyjnej dla teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim praktyki edukacyjnej. Oznacza to, że celem czasopisma jest wymiana myśli i poglądów w zakresie: możliwości wykorzystania koncepcji analizy transakcyjnej w teorii dydaktyki i wychowania; wykorzystania założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w praktycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; analizy komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami; znaczenia skryptu życiowego w procesie edukacyjnym; profilaktyki negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku szkolnym poprzez interpretację ujawniających się tam gier i innych dotyczących szerokiej perspektywy zjawisk i inspiracji edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy osoby w różnym stopniu związane z koncepcją analizy transakcyjnej. Publikowane artykuły znaleźć się mogą w następujących działach: Inspiracje dla edukacji; AT w edukacji; Na pograniczu dziedzin; Z doświadczeń praktyka; Raporty z badań; Varia; Recenzje wydawnicze
Journal contents
  • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.