PL EN


2013 | 2(12) | 119-135
Article title

Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych

Content
Title variants
EN
Running events as a specific type of sporting events
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W XXI w. na świecie zaczęto z zamiłowaniem uprawiać biegi rekreacyjne. Od 2013 r. jogging stał się najbardziej popularną aktywnością fizyczną wśród Polaków. Głównym celem artykułu jest ukazanie, że bieganie rekreacyjne, które jest nie tylko aktywnością ruchową służącą utrzymaniu właściwej kondycji fizycznej, ale także „sportem dla wszystkich”, zaczyna przybierać rangę specyficznego produktu turystyczno-sportowego – imprezy biegowej. W pracy do analizy wybrano toruńskie zawody biegowe i wydarzenia im towarzyszące, a także wykorzystano dane statystyczne dotyczące organizacji imprez biegowych w Polsce.
EN
In the twenty-first century recreational running has been taken up and practised by people virtually on a global scale. Since 2013, jogging has become the most popular physical activity among Poles. The main aim of this article is to demonstrate that recreational running is not only a physical activity performed in order to maintain proper physical condition, but also as a „sport for everyone”, it begins to take the status of a specific tourist and sport product – a running event. In this article, running competitions in Torun and supporting events have been selected for the analysis, as well as statistical data has been used concerning the organization of running events in Poland.
Year
Issue
Pages
119-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Bieńczyk G., Łobożewicz T., Podstawy Turystyki, Wyd. WSE i DrukTur, Warszawa 2001.
 • 2. Dzięgiel A., Wpływ imprez sportowych na rozwój turystyki w Toruniu, Praca magisterska, Wyd. UMK, Toruń 2013.
 • 3. Galloway J., Bieganie metodą Gallowaya, Helion, Gliwice 2002.
 • 4. Goman M., Jak biegają Polacy – raport Runner’s World, „Runner’s World” 2012, 8 (36).
 • 5. Kowalski J.A., Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych, „Zeszyty Naukowe US” 2011, nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79.
 • 6. Lubowiecki-Vikuk A.P., Basińska-Zych A., Sport and Tourism as elements of place branding. A case study on Poland. „Journal of Tourism Challenges and Trends” 2011, nr IV(2).
 • 7. Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 • 8. Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck. Warszawa 2010.
 • 9. Morąg M., Maratony polskie 2011 – raport Runner’s World, „Runner’s World” 2012, 1–2 (30).
 • 10. Sowier-Kasprzyk I., Chrzan E., Marketingowe aspekty organizacji imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem promocji na przykładzie I Biegu Częstochowskiego, [w:] J. Klisiński, Finanse i marketing w sporcie, Wyd. WSEiA, Bytom 2008.
 • 11. Sowier-Kasprzyk I., Chrzan E., Wpływ propagowania nordic walking na rozwój produktu sportowo- rekreacyjnego, [w:] Marketing w sporcie i turystyce sportowej, red. J. Klisiński, Wyd. WSEiA, Bytom 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-12fd4ea6-e1c0-4aa6-901e-5745cd4f1a5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.