PL EN


2014 | 23 | 1 | 75-91
Article title

Znaczenie pisma „Znad Wilii' w okresie transformacji systemowej, w budowaniu pozytywnej tożsamości Polaków Wileńszczyzny

Content
Title variants
EN
The Importance of the Magazine „Znad Wilii” during Systematic Transformation, in Building a Positive Identity of Poles at the Vilnius Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article: The importance of the magazine “Znad Wilii” in the years 1989–1994 in building a positive identity of Poles at the Vilnius region, is an analysis of topics that were discussed at the journal, I will also try to reflect the prevailing social climate among Poles at the Vilnius region during the democratic transition, the collapse of the Soviet Union regime. An attempt to take the analysis of that issue is important because of the fact that local Poles efforts to establish a more intensive relations with Poland. For example by through the development of mutual relations between the Civic Parliamentary Club (Obywatelski Klub Parlamentarny), Solidarity, and the Lithuanian Sajūdis (this issue was raised, inter alia, in the article: Beginning of a common path – Początek wspólnej drogi), importance of the Polish minority in Lithuania, as well as a common history and memory of the First Republic – Respublica Serenissima and its importance in shaping contemporary identities of the nations of Central and Eastern Europe. Articles that were published during this period in the journal “Znad Wilii” are certainly interesting material, worthy of analysis in this study, also because of the important historical period in which they were submitted.
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
75-91
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii UKSW, Warszawa
References
 • Bardach J., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1988.
 • Brensztejn M., Spis ludności m. Wilna za okupacji niemieckiej od d. 1 listopada 1915 r., Warszawa 1919.
 • Czeczot J., Wiadomość o Janie Mieczkowskim, konfederacie (barskim), Rękopis Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, sygn. F 151–1102, k. 182–185 v.
 • Juodpusis G., Polacy na Litwie w latach 1939–1990, w: Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska,
 • Ukraina, mniejszości w świetle spisów statystycznych, red. J. Skarbek, Lublin: RW KUL 1996.
 • Makowski B., Litwini w Polsce 1920–1939, Warszawa: PWN 1986.
 • Mieczkowski M., Być Polakiem na Litwie, [b.m.w.] 2006.
 • Sen Mendoga. Antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych, red. A. Rybałko, Warszawa: Książka i Wiedza 2001.
 • Siemakowicz M., Spisy ludności a zagadnienie narodowościowe z uwzględnieniem spraw szkolnictwa dla mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolite, Białoruskie Zeszyty Historyczne 10 (1998), Białystok 1998, 82–106.
 • Sudolski Z., Jan Mieczkowski sybirak, konfederata czyli u początków romantycznej recepcji Baru, Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, seria V, Warszawa: Wydawnictwo DiG 1999.
 • Vaitiekus S., Polacy Litwy. Informacja statystyczno-analityczna o położeniu i sytuacji życiowej polskiej mniejszości w Republice Litewskiej, Wilno 1995.
 • Wiadomości Znad Wilii, http://zw.lt/.
 • Znad Wilii 1 (1989) nr 1, 24 grudnia 1989.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 2, 7 stycznia 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 3, 21 stycznia 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 4, 4–8 lutego 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 5, 18 lutego–3 marca 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 6, 3–17 marca 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 7, 18–31 marca 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 8, 1–14 kwietnia 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 9, 15–28 kwietnia 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 10, 29 kwietnia–12 maja 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 11, 13–26 maja 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 12, 27 maja–9 czerwca 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 13, 10–23 czerwca 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 14, 24 czerwca–7 lipca 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 18, 19 sierpnia–1 września, 1990.
 • Znad Wilii 2 (1990) nr 21, 30 września–13 października 1990.
 • Znad Wilii 3 (1991) nr 21 (48), 13–26 października 1991.
 • Znad Wilii 3 (1991) nr 24 (51), 24 listopada–7 grudnia 1991.
 • Znad Wilii 4 (1992) nr 15 (67), 19 lipca–1 sierpnia 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1316603d-c4f2-4c87-9d92-6754728e2188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.