PL EN


2018 | 353 | 33-47
Article title

Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Oriented behavioural present value of two-assets portfolio – a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań jest wprowadzona przez Piaseckiego behawioralna wartość bieżąca (BPV) odzwierciedlająca wpływ wybranych czynników behawioralnych na nieprecyzyjną ocenę wartości bieżącej. Pierwotnym modelem formalnym BPV była liczba rozmyta. Łyczkowska-Hanćkowiak zaproponowała i uzasadniła nadanie BPV orientacji. W ten sposób BPV została reprezentowana za pomocą skierowanych liczb rozmytych. Głównym celem tej pracy jest wyznaczenie zorientowanej BPV dwuskładnikowego portfela. Uzyskany wynik został uogólniony do przypadku portfela wieloskładnikowego.
EN
The subject of considerations is Piasecki’s behavioural present value (BPV), which describes the influence of selected behavioural factors on the imprecise evaluation of present value. The original formal model of BPV was a fuzzy number. Łyczkowska- -Hanćkowiak has proposed and justified the designation of BPV orientation. In this way BPV was represented by ordered fuzzy number. The main purpose of this work is to designate the oriented BPV of two-assets portfolio. Obtained results are generalized to the case of multi-assets portfolio.
Year
Volume
353
Pages
33-47
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Instytut Finansów
References
 • Dubois D., Prade H. (1979), Fuzzy Real Algebra: Some Results, “Fuzzy Sets and Systems”, Vol. 2, No. 4, s. 327-348.
 • Dubois D., Prade H. (1980), Fuzzy Set and Systems: Theory and Applications, Academic Press, New York.
 • Khalili S. (1979), Fuzzy Measures and Mappings, “Journal of Mathematical Analysis and Applications”, Vol. 68, s. 92-99.
 • Klir G.J. (1993), Developments in Uncertainty-Based Information, “Advances in Computers”, Vol. 36, Academic Press, San Diego, s. 255-332.
 • Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. (2003), Ordered Fuzzy Numbers, “Bulletin of the Polish Academy of Sciences”, Vol. 51, No. 3, s. 321-339.
 • Kosko B. (1986), Fuzzy Entropy and Conditioning, “Inform Sciences”, No. 40, s. 165-174.
 • de Luca A., Termini S. (1979) Entropy and Energy Measures of Fuzzy Sets [w:] M.M. Gupta, R.K. Ragade, R.R. Yager (eds.), Advances in Fuzzy Set Theory and Applications, North-Holland Pub. Co., Amsterdam, s. 321-338.
 • Łyczkowska-Hanćkowiak A. (2017), Behawioralna wartość bieżąca w ujęciu skierowanych liczb rozmytych, „Optimum Studia Ekonomiczne”, Vol. 87, No. 3, s. 122-137.
 • Piasecki K. (2011a), Behavioural Present Value, “SSRN Electronic Journal”, Vol. 1, DOI:10.2139/ssrn.1729351.
 • Piasecki K. (2011b), Rozmyte zbiory probabilistyczne, jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, DOI 10.13140/2.1.2506.6567.
 • Piasecki K. (2016), Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, edu-Libri, Kraków–Legionowo.
 • Piasecki K. (2017), O pewnych modyfikacjach teorii skierowanych liczb rozmytych, ,,Optimum Studia Ekonomiczne”, Vol. 87, No. 3 , s. 3-18.
 • Piasecki K., Siwek J. (2015), Behavioural Present Value Defined as Fuzzy Number – A New Approach, “Folia Oeconomica Stetinensia”, Vol. 15, No. 2, s. 27-41.
 • Piasecki K., Siwek J. (2017), Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi – podejście alternatywne, ,,Przegląd Statystyczny”, Vol. LXIV, No. 1, s. 59-77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1489fe19-8581-4091-bdd6-f5c3f4534af9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.