Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 381 | 7-17

Article title

Zarządzanie łańcuchem dostaw w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej

Authors

Content

Title variants

EN
Supply chain management in the perspective of the new institutional economics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest sprawdzenie, na ile najważniejsze osiągnięcia Nowej Ekonomii Instytucjonalnej można zastosować do wyjaśnień i inspiracji badawczych w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw. W pierwszej kolejności zidentyfikowano i zinterpretowano problem celów instytucji gospodarczej. Następnie skupiono uwagę na teorii agencji jako odniesieniu teoretycznym w zarządzaniu dojrzałym łańcuchem dostaw. Wreszcie przedstawiono konsekwencje asymetrii informacji dla współpracy przedsiębiorstw łańcucha dostaw.
EN
The aim of the study is to verify how the most important achievements of the New Institutional Economics can be used to explain and inspiration the research in the field of supply chain management. First, the problem of the an economic institution goals was identified and interpreted. After then the focus was on the agency theory as a theoretical reference in the mature supply chain management. Finally, the consequences of the information asymmetry for the cooperation of supply chain companies are presented.

Year

Volume

381

Pages

7-17

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Logistyki Międzynarodowej

References

 • Akerlof G. (1970), The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, “The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 84, No. 3, s. 488-500.
 • Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R. (2016), Symbiotic and Parasitic Supply Chains, “Research in Logiscics and Production”, Vol. 6, No. 5, s. 455-464.
 • Banaszyk P., Gołembska E. (2015), Logistyka w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Braniecka A. (2016), Modele dojrzałości łańcuchów dostaw – charakterystyka i korzyści wynikające z ich zastosowania [w:] K. Rutkowski (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. (2007), Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1975), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics”, Vol. 3, No. 4, s. 305-360.
 • Joachimiak-Lechman K. (2014), Środowiskowa ocena cyklu życia (LLA) i rachunek kosztów cyklu życia (LCC). Aspekty porównawcze, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(48), s. 80-96.
 • Lamming R., Johnsen T., Zheng J.H., Harland C. (2000), An Initial Classification of Supply Networks, “International Journal of Operations and Production Management”, Vol. 20, No. 6, s. 695-691.
 • North D.C. (2002), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Harvard University Press, Cambridge.
 • Skarżyńska A. (2012), Rachunek kosztów działań – nowe spojrzenie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3(332), s. 43-67.
 • Stern C.W., Deimler M.S. (2012), The Boston Consulting Group on Strategy: Classic Concepts and New Perspectives, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Waters D., Rinsler S., eds. (2014), Global Logistics. New Directions in Supply Chain Management, Kogan Page, London.
 • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1975), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1492390b-926b-4370-b7fe-6bab26917a97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.