Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 146-164

Article title

Wybrane aspekty sytuacji demograficzno- -społecznej osób starszych w województwie śląskim

Authors

Content

Title variants

EN
Selected aspects of demographic and social situation of elderly people in Silesian Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono sytuację społeczno-demograficzną osób starszych zamieszkujących województwo śląskie oraz dokonano oceny przewidywanych zmian w stanie i strukturze tej grupy wiekowej w perspektywie 2050 r. W końcowej części opracowania przeanalizowano wyniki prognozy wybranych parametrów określających sytuację finansową systemu emerytalnego w Polsce.
EN
The paper presents social and demographic reality of elderly people residing in Silesian Voivodeship. It also includes the assessment of projected changes in condition and structure of this age group in the perspective of 2050. The final part of the paper focuses on results of forecasts of selected parameters describing financial reality of the pension scheme in Poland.

Year

Volume

286

Pages

146-164

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

References

 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-22.
 • Długosz Z. (2002), Stan i tendencje procesu starzenia się ludności miast Polski w świetle wybranych mierników [w:] J. Słodczyk (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miasta Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", nr 2.
 • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 • Kinsella K., Taeuber C. (1992), An Aging World II, International Population Reports, P95/92-3, United States Department of Commerce, Washington, D.C.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Kurkiewicz J., red. (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Kowaleski J.T., Gajdzińska A. (2012), Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej - nieodległa przeszłość i prognoza, "Studia Demograficzne", nr 1(161), s. 57-80.
 • GUS (2001), Województwa w latach 1995-1999. Wybrane dane, Warszawa.
 • GUS (2011), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/gospodarstwa -domowe-i-rodziny-charakterystyka-demograficzna-nsp-2011,5,1.html (dostęp: 26.02.2015).
 • GUS (2014a), Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana- 2014-r-,1,5.html (dostęp: 26.02.2015).
 • GUS (2014b), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 • Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 • Sojka E., (2010), Starzenie się ludności i zasobów pracy w województwie śląskim - analiza retro i prospektywna [w:] P. Dittmann, E. Szabela-Pasierbińska (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 191-207.
 • Sojka E. (2011), Process of Ageing of Silesia Province Population Until 2035, "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series", No. 16, s. 121-138.
 • Sojka E. (2013a), Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth [w:] I.А. Rodionowa (red.), Rynok truda i zaniatost naseleniya w naczale XXI w. Evropa, Polsza, Rosija, Rosyjskij Universitet Drużby Narodow, Moskwa, s. 72-86.
 • Sojka E. (2013b), Starzenie się populacji Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 245-259.
 • Szukalski P. (2008), Polscy seniorzy w przyszłości [w:] Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • USKat (2013), Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ katow/ASSETS_NSP2011-RAPORT.pdf (dostęp: 25.05.2015).
 • USKat (2014), Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie śląskim. Charakterystyka demograficzna, Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, http://katowice. stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/spisy-powszechne/nsp-2011-gospodarstwa-domowe -i-rodziny-w-wojewodztwie-slaskim-charakterystyka-demograficzna,16,1.html (dostęp: 10. 05.2015).
 • ZUS (2013), Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszaw, http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf (dostęp: 25.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-14b73546-e99e-47b1-bfaa-11e538290f41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.