PL EN


2016 | 308 | 107-114
Article title

Analiza struktury kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki

Authors
Content
Title variants
EN
The structure analysis the manufacturing costs of innovative science prototype equipment based on the new microinformatics tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania naukowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych wymagają w zdecydowanej większości przypadków innowacyjnej aparatury badawczej, której skonstruowanie związane jest z twórczym i kreatywnym podejściem projektanta. Urządzenia te w znacznym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe oraz stanowią nowe wzory użytkowe. W referacie przedstawiono strukturę kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych, opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki. Została wykazana odmienność tej struktury w porównaniu do rozwiązań przemysłowych oraz powszechnego użytku. Przytoczono przykłady wynikające z konstruktorskiego doświadczenia autora oraz zaczerpnięte z literatury. Skupiono uwagę na czynnikach inne niż skala produkcji. Poruszono zagadnienie skuteczności transferu technologii naukowych do aplikacji przemysłowych, co wymaga współpracy ośrodków badawczych oraz biznesu.
EN
Research in the field of natural/fundamental science and technology require in most cases innovative science equipment which is related to constructing a creative designer and creative approach. These devices largely use the latest scientific achievements and provide new utility designs. The paper presents the structure manufacturing costs of innovative research prototype equipment based on new microinformatics tools. It has been demonstrated dissimilarity of this structure in comparison to industrial solutions and general use. Are examples resulting of designing experience of the author and literature. Attention has focused on the factors other than the manufacturing scale. It raised the issue of the effectiveness of the transfer of scientific technology to industrial applications which requires cooperation between research centers and business.
Year
Volume
308
Pages
107-114
Physical description
Contributors
  • Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
References
  • Ali A.S., Debose D., Stephens B., Zanzinger Z. (2016), Open Source Building Science Sensors (OSBSS): A Low-Cost Arduino-based Platform for Long-term Indoor Environmental Data Collection, “Building and Environment”, No. 100, s. 114-126.
  • Devarajua J.T., Radhakrishnab M.C., Ramani B., Sureshab P.H. (2011), Development of Microcontroller Based Thermogravimetric Analyze, “Measurement”, Vol. 44, Issue 10, s. 2096-2103.
  • Farías R.F., Giménez A.J., Yáñez-Limón J.M. (2014), Control System Development for a Raman Spectrometer Using Microcontroller Technology, “Journal of Applied Research and Technology”, Vol. 12, s. 139-144.
  • Koenkaa J., Hauser P.C., Sáiz J. (2014), Instrumentino: An Open-Source Modular Python Framework for Controlling Arduino Based Experimental Instruments, “Computer Physics Communications”, No. 185, s. 2724-2729.
  • Louis T. (2013), The Real Price of A Smartphone, “Forbes”, September 14.
  • Sherman J. (2013), Spendy but Indispensable: Breaking Down the Full $650 Cost of the iPhone 5, “Digital Trends”, July 26.
  • Xiong G. (2012), Mass Customization Manufacturing and Its Application for Mobile Phone Production [in:] Service Science, Management, and Engineering, s. 223-245.
  • [www 1] http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-14c792f7-9d4f-4c3d-8b39-12452deabb7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.