PL EN


2016 | 268 | 104-113
Article title

Raportowanie informacji o różnorodności w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Diversity management reporting – chosen issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty różnorodności oraz możliwości zarządzania nią w przedsiębiorstwach. Omówiono także wybrane aspekty związane z raportowaniem informacji o polityce różnorodności w przedsiębiorstwie. Artykuł opiera się na analizie literatury i aktów prawnych. Wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metody rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego.
EN
The aim of the article is to present the concept of diversity and its management, as well as analysis of selected possibilities to present information about the diversity policy to stakeholders of the company. Article is based on the analysis of literature and legal acts. There were used method of analysis of the sources and methods of deductive and inductive reasoning.
Year
Volume
268
Pages
104-113
Physical description
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
References
 • Adamska L., Fuszara M., Rumińska-Zimny E., Baczewski G. (2014), Równość w biznesie. Więcej równości – więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013, MPiP, Warszawa.
 • Bell M.P. (2011), Diversity in Organisations, 2nd , South Western Cengage Learning.
 • Cunningham G.B. (2007), Managing Diversity in Sport Organizations, Holcomb Hathaway Publishers, Arizona.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 330/1).
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2010), Firma = różnorodność, Warszawa.
 • Katrinli A., Atabay G., Gunay G. (2008), A Historical View of Diversity Management: The Ottoman Empire Case, “International Journal of Business Research”, Vol. 8, No. 2.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Lisowska E., Sznajder A. (2014), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 • Tayor T., Doherty A., McGraw P. (2015), Managing People in Sport Organizations: A Strategic Human Resource Management Perspective, Routledge, London and New York.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700).
 • Waszczak S. (2009), Postawy wobec różnorodności – uwarunkowania, próba typologii, implikacje [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
 • [www 1] Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf (dostęp: 5.02.2015).
 • [www 2] Karta różnorodności w Polsce, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/karta-roznorodnosci-w-polsce---dokument.html (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 3] Panek-Owsianka M., Zarządzanie różnorodnością, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/zarzadzanie_roznorodnoscia_-_mirella_panek_owsianska.pdf (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 4] Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/akty-prawne (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 5] Roszkowska-Śliż M., Różnorodność: źródło efektywności i innowacji, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/roznorodnosc/zarzadzanie-roznorodnoscia---artykuly.html?id=11 (dostęp: 5.02.2016).
 • [www 6] Sznajder A., Diversity Index, Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Warszawa 2013, http://www.diversityindex.pl (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 7] Wojsławowicz E., Andrejczuk M., Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Laczy_nas_roznorodnosc_Przewodnik_po_Karcie_Roznorodnosci_2013.pdf, (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 8] Wondrak M.J., Overview Of Diversity Management Implementation and Impact Amongst Diversity Charter Signatories in the European Union, UE, 2014, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf (dostęp: 28.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1528affc-6d53-47f6-a056-15699e3ff9cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.