PL EN


2017 | 309 | 143-153
Article title

Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych a przemiany demograficzne

Content
Title variants
EN
Reforming occupational pension programmes in times of demographic change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany demograficzne mają istotny wpływ na funkcjonowanie systemu emerytalnego, zarówno w części bazowej, jak i dodatkowej. Ryzyko demograficzne dotyczy także pracowniczych programów emerytalnych, w których widoczne są problemy finansowe wynikające z wydłużania się okresu pobierania emerytury i spadających długoterminowych stóp zwrotu, spotęgowane dodatkowo ostatnim kryzysem finansowym i głęboką przeceną aktywów. W rezultacie rozpoczęła się fala korekt w sektorach pracowniczych programów emerytalnych w kierunku ograniczania hojności programów DB, wprowadzania rozwiązań o zdefiniowanej składce oraz przenoszenia dużej części ryzyka na uczestników programu. Pierwsze doświadczenia reformowania PPE wskazują jednak, że czysta formuła zdefiniowanej składki nie jest rozwiązaniem społecznie akceptowanym i konieczne jest opracowanie nowej, bardziej „sprawiedliwej” koncepcji, adekwatnej do zmienionych warunków demograficznych i ekonomicznych.
EN
Demographic changes influence the operation of every old-age pension system regardless of the financing method used and the character of participation. In occupational pension programmes longer life expectancy and lower birth rates result in significant funding problems intensified recently by financial crises and falling longterm interest rates. Many countries have started to remodel its employee pension schemes by reducing generous defined benefit programmes and implementing defined contribution ones. But the most recent experience shows that DC with its asymmetric risk sharing cannot be treated as a perfect remedy. Occupational pension programs need a totally new concept of its operation that fits into altered demographic and economic conditions.
Year
Volume
309
Pages
143-153
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Statystyki i Demografii
References
 • European Commission (2012), The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2010-2060), Brussels.
 • Góra M. (2003), System emerytalny, PTE, Warszawa 2003.
 • Góra M., Rutecka J. (2013a), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników, „Ekonomista”, nr 6.
 • Góra M., Rutecka J. (2013b), System emerytalny [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Holzmann R., Hinz R. (eds.) (2005), Old-Age Income Support in the Twenty-First Century: An International Perspective on Pension Systems and Reforms, The World Bank, Washington, DC.
 • OECD (2012), Pensions Outlook 2012, OECD Publishing.
 • OECD (2011), Pensions at a Glance 2011. Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries.
 • Office for National Statistics (2012), Occupational Pension Schemes Survey, London.
 • Oxera (2013), Study on the Position of Savers in Private Pension Products, Brussels.
 • Rutecka J. (2013), Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy – tendencje zmian [w:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Szczepański M. (2010), Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • The World Bank (1994), Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth. World Bank Policy Research Report, Washington, DC.
 • The World Bank (2008), The World Bank pension conceptual framework, World Bank Pension Reform Primer Series, Washington, DC.
 • [www 1] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=167691&from=publication.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-155832df-441f-4982-afae-8112d766b2f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.