PL EN


2013 | 4(349) | 161-182
Article title

Pomoc humanitarna dla obszarów objętych kryzysami zbrojnymi

Title variants
EN
Humanitarian Aid to Victims of Armed Conflicts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu będzie analiza procesów tworzenia i odtwarzania tożsamości śląskiej po 1989 roku i związanych z nimi problemów wynikających z obowiązującej w Polsce unitarnej koncepcji państwa. Opisano sprzeczności wynikające z przyjęcia tej koncepcji, których przejawami będą konflikty wokół narodowości śląskiej, języka śląskiego oraz autonomii regionu. Niezwykle istotne są również różnice pojawiające się w postrzeganiu historii oraz odmienna pamięć zbiorowa Ślązaków i reprezentujących narodową perspektywę przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Artykuł oparty został na analizie danych jakościowych pochodzących w głównej mierze z badań własnych prowadzonych od 1997 roku oraz analizie danych zastanych.
EN
Article is about the politicisation of humanitarian aid to victims of armed conflicts. The author analyses humanitarian policies of ten largest humanitarian state donors and the European Union and assesses the degree of their politicisation. Author also discusses the process of consolidation of the activities undertaken by humanitarian organisations and presents the cluster approach. Along with the global escalation and proliferation of armed conflict and the ensuing growing threats to national and international security governments have begun to look for the new methods of influence on unstable regions and use them to establishing peace and security. One of them became the distribution of humanitarian aid. A six-fold augmentation of the amount of subsidies (1999-2012) increased the possibilities of taking action in the areas of conflict, but also transformed the humanitarian sphere into the aid business. It supported the creation of new organisations, which - for the appropriate remuneration – have realised humanitarian programs in line with the political guidelines of governments, not necessarily forming a response to the needs of victims. Assessing the politicisation of humanitarian aid transferred by the state and the EU the group of the largest donors can be divided into three subgroups. To the first belong states, which subordinating the humanitarian ideas to the political guidelines: USA (the largest global donor), Saudi Arabia and Canada. The second group consists of the European Commission, Japan, Netherlands and Germany, which have implement humanitarian principles into their policies, but have not reduce their right to decide about the allocation and method of delivery of their assistance. In the third group - remains in apparent opposition to the first group – there are Sweden, Norway, Switzerland and the United Kingdom. Humanitarian programs of those states are conducted strictly as a respond to the real and most important humanitarian needs of victims of crisis
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1584969f-9fa3-4630-ac4e-1d21ff446334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.