PL EN


2015 | 239 | 153-161
Article title

Ewolucja bankowości internetowej w Polsce w ujęciu czteroetapowym

Content
Title variants
EN
The evolution of online banking in Poland in four stages
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano próby przedstawienia ewolucji bankowości internetowej w Polsce, która dokonuje się od połowy lat 90. ubiegłego stulecia do czasów obecnych. Autorka przedstawia najpierw trzyetapowy podział rozwoju i-bankowości, a następnie zwraca uwagę na konieczność wyodrębnienia etapu czwartego. Szczególną rolę w artykule odgrywa krótkie omówienie tzw. technologii WEB 2.0, jako wyznacznika zmian również w bankowości internetowej (etap czwarty). Na koniec opracowania autorka przywołuje przykład, który obrazuje innowacyjną bankowość internetową oraz przedstawia rozbieżności w postrzeganiu WEB 2.0 przez klientów oraz przedstawicieli bankowych.
EN
The article attempts to show the evolution of online banking in Poland from the mid- nineties of the twentieth century to the present. Author presents the first three-stage development of banking and draws attention to necessity of isolation of the fourth stage. Important subject in the article is a specification of the so-called Web 2.0 technologies, as a determinant of changes in Internet banking (fourth stage). At the end of the study author presents the example that illustrates the innovative online banking and the differences in the perception of Web 2.0 by customers and bank representatives.
Year
Volume
239
Pages
153-161
Physical description
Contributors
References
 • Borcuch A. (2011), Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2005), Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.
 • Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A. (2010), Prawo bankowe, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Korenik D. (2002), Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Koźliński T. (2004), Bankowość internetowa, CeDeWu, Warszawa.
 • Polaski M. (2012), Bankowość elektroniczna istota-stan-perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
 • Solarz M. (2006), Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 • Ślązak E., Guzek E. (2012), Innowacyjna Bankowość Internetowa, Bank WEB 2.0, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 • Świecka B. (2007), Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Technologie informatyczne w bankowości, Gospodarowicz A. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Wojciechowska-Filipek S. (2010), Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa.
 • [www 1] www.bankier.pl (dostęp: 24.10.2014).
 • [www 2] www.biznes.pl (dostęp: 24.10.2014).
 • [www 3] www.blog.bzwbk.pl (dostęp: 24.10.2014).
 • [www 4] www.zob.pl (dostęp: 24.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-15bb3211-c970-427a-9c51-21316a50b8d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.