PL EN


2016 | 270 | 91-103
Article title

Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary wiejskie w subregionie zachodnim województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Economic impact of shopping malls in the western subregion of the silesian voivodeship on small towns and rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra handlowe funkcjonujące w zewnętrznych obszarach dużych miast mogą być przyczyną szeregu zmian o różnorakim charakterze. Małe miasta mogą stracić podstawy funkcjonowania oraz pełnione funkcje usługowe wobec otaczających je obszarów wiejskich, jeżeli znajdą się w „zasięgu” oddziaływania centrów handlowych. Z drugiej strony, centra handlowe poprzez oddziaływania konkurencyjne w handlu, mogą przyczyniać się do podniesienia jakości świadczonych usług. Celem pracy była ocena oddziaływania centrów handlowych na przedsiębiorców działających w małych miastach i na obszarach wiejskich, położonych w subregionie zachodnim województwa śląskiego. Centra handlowe stanowią bezpośrednią konkurencję dla 33% ankietowanych przedsiębiorców, narzekających także na wysokie koszty. Podsumowując, centra handlowe stanowią znaczną konkurencję dla przedsiębiorców, przyczyniając się także do poprawy jakości i konkurencyjności świadczonych usług.
EN
The development of shopping malls affects in the different ways on the outer areas of the large cities. The negative effect can be the disappearance of foundations of economic business in the small towns, which performs services to the surrounding rural areas, while the positive can be declining prices and improving the quality of offered services. The aim of the work was assessment of the impact of shopping malls on entrepreneurs operating in small towns and rural areas, located in the western subregion of Silesia Voivodeship. On the basis of the conducted survey in 2012 with entrepreneurs in selected municipalities, the economic impact of shopping centers was specified. Shopping centers are direct competition for a large number of entrepreneurs surveyed, 33% of the total number. Shopping malls are competition for entrepreneurs but also contribute to improving the quality and competitiveness of the provided services.
Year
Volume
270
Pages
91-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Gibas P. (2013), The Outer Metropolitan Zone as the Area of Impact of Shopping Malls in Silesian Voivodeship [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), The Impact of Shopping Malls on The outer Metropolitan Zones (The Example of the Silesian Voivodeship), „Studia Regionalia KPZK”, Vol. 37, Warsaw, s. 65, 70.
 • Neumark D., Zhang J., Ciccarella S., (2008), The Effects of Wal-Mart on Local Labor Markets, „Journal of Urban Economics”, 63, www.elsevier.com.locate.jue, s. 428.
 • Nowa definicja MŚP, Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska 2006, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_pl.htm.
 • Program Rozwoju Subregionu Zachodniego województwa śląskiego na lata 2007-2013, Rybnik, 1 marca 2010 [http://www.subregion.pl/?id=220].
 • Rocznik demograficzny 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rynek Wewnętrzny w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 2012, Warszawa, http://www.stat.gov.pl.
 • Rynek Wewnętrzny w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, REGON.
 • Sobieraj I. (red.), 2012, Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce, Od adaptacji do innowacji, SCHOLAR, Warszawa, s. 30, 31, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Strony/raport_podsumowujacy_projekt_badawczy_POKL_08052012.aspx.
 • Strużycki M. (red.) 2000, Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, IRWIK, Warszawa, s. 32.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-15c63f13-5f02-4fe0-b483-af5a248ad0eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.