PL EN


2017 | 337 | 109-121
Article title

Inteligentne łańcuchy dostaw

Authors
Content
Title variants
EN
Smart supply chains
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia w rzeczywistości logistycznej, a mianowicie digitalizacji łańcuchów dostaw. Nieunikniony postęp technologiczny przy jednocześnie coraz trudniejszych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej to kluczowe czynniki, które stymulują wzrost poziomu wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania zintegrowanymi w ramach łańcuchów ogniwami. Wizja Industry 4.0, a coraz częściej nawet Industry 5.0, uwypukla znaczenie technologii typu IIoT (ang. Industrial Internet of Things) oraz ICT (ang. Information and Communication Technologies). Celem artykułu jest przedstawienie istoty pojęcia inteligentnych łańcuchów dostaw, a także wskazanie możliwości i zakresu zastosowania przykładowych technologii informatycznych kształtujących i wspomagających zarządzanie tego typu łańcuchami. W artykule poza analizą teoretyczną wybranego zagadnienia zamieszczono przykład praktycznej implementacji systemu typu SCADA w firmie produkcyjnej. Opisano proces analizy wdrożeniowej systemu oraz zdefiniowano jego funkcjonalne zadania, w szczególności w zakresie usprawnień procesów logistycznych, a także wskazano kluczowe korzyści dla podmiotu stosującego system, jego dostawców i klientów.
EN
The article discusses the process of digitalisation of the supply chains which is a relatively new issue in logistic reality. While the unavoidable technological progress makes operating a business increasingly difficult, it is also the key factor behind the development of modern it tools for management of integrated supply chains. Vision of Industry 4.0, and more recently Industry 5.0, highlight the importance of Industrial Internet of Things (IIoT) and ICT (Information and Communication Technologies). The aim of this article is to indicate how information technology may shape and support the supply chain management. Apart from theoretical analysis of the issue, the author provides an example of the practical implementation of a SCADA system in a production company. It is a tool that measurably improves both internal processes and positively influences the efficiency and effectiveness of the entire supply chain within which the described entity operates.
Year
Volume
337
Pages
109-121
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki
References
 • Atzori L., Iera A., Morabito G. (2010), The Internet of Things: A Survey, “Computer Networks”, No. 54.
 • Barton R., Thomas A. (2009), Implementation of Inteligent Systems, Enabling Integration of SMEs to High-value Supply Chain Networks, “Engineering Apllications of Artificial Intelligence”, No. 22.
 • Bughin J., Livingstone J., Marwaha S. (2011), Seizing the Potential of Big Data, “McKinsey Quarterly”, No. 4.
 • Carmichael F., Palacios-Marques D., Gil-Pechuan I. (2011), How to Create Information Management Capabilities Through Web 2.0, “The Service Industries Journal”, No. 31.
 • Columbus L. (2015), 10 Ways Mobility Is Revolutionizing Manufacturing, “Forbes”, No. 4.
 • Detlor B. (2010), Information Management, “International Journal of Information Management”, No. 30.
 • Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. (2008), Reinventing Your Business Model, “Harvard Business Review”, No. 12.
 • Ocicka B., red. (2017), Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, WN PWN, Warszawa.
 • Piecuch I., Orłowski W. (2016), Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse, PWC.
 • Uton J. (2017), Setting Sights on the Smart Supply Chain, “Pharmaceutical Executive − Operations Management”, Vol. 3.
 • Wood R. (2010), Creating The Smart Supply Chain, “MHD Supply Chain Solutions”, No. 7-8.
 • Wu L., Yue X., Jin A., Yen D.C. (2016), Smart Supply Chain Management: A Review and Implications for Future Research, “The International Journal of Logistics Management”, No. 27.
 • [www 1] DHL Logistics Trend Radar, 2016, www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_logistics_trend_radar_2016.pdf (dostęp: 30.04.2017).
 • [www 2] McKinsey Global Institute Report, The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype. Executive summary, 2015, www.mckinsey.com/businessfunctions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizingthe-physical-world (dostęp: 30.04.2017).
 • [www 3] www.polskacyfrowa.gov.pl (dostęp: 30.04.2017).
 • [www 4] World Economic Forum, Report: Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services, 2015, www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf (dostęp: 30.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-17164f9b-7cde-494b-ace3-2d991b38ccb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.