PL EN


2017 | 327 | 50-64
Article title

Podnoszenie atrakcyjności lokalizacyjnej małych miast w oparciu o współczesne programy rozwoju instytucjonalnego oraz metody zarządzania jakością w samorządach

Content
Title variants
EN
Improvement of local attraction of small cities based on modern institutional development programs and quality management methods in local governmets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano kwestię podnoszenia atrakcyjności lokalizacyjnej małych miast w Polsce poprzez analizę potencjału instytucjonalnego gmin. Celem badawczym jest analiza wpływu współczesnych programów rozwoju instytucjonalnego oraz metod zarządzania jakością w małych miastach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem metody PRI, która została szczegółowo opisana w samym artykule. Jako przykład stosowania tej metody w małych miastach przedstawiono miasto Sochaczew, które z powodzeniem od wielu lat stosuje metodę PRI.
EN
In the article the issue of increasing the attractiveness of small cities in Poland was researched by analyzing the institutional capacity of local governments. The research objective is to analyze the impact of contemporary institutional development programs and quality management methods in small cities in Poland, with particular emphasis on the PRI method, which is described in detail in the article itself. The city of Sochaczew was detailed described as an example of this method in small cities. The city of Sochaczew has been successfully applying the PRI method for many years.
Year
Volume
327
Pages
50-64
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
References
  • Analiza instytucjonalna gminy (2011), Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, MSAP UEK, Kraków.
  • Bober J., red. (2011), Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych, MSAP, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  • CAF (2013), Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  • Hausner J., red. (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, MSAP UEK, Kraków.
  • Mazur S. (2011), Meandry modernizacji administracji publicznej [w:] J. Boner (red.), Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorzadach lokalnych, MSAP, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 32-34.
  • [www 1] http://caf.eipa.eu (dostęp: 20.03.2017).
  • [www 2] www.pri.msap.pl (dostęp: 21.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1772fa8d-4cb0-4bee-b87d-591094e5e701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.