PL EN


2016 | 255 | 176-185
Article title

Transgraniczne klastry jako forma współdziałania gospodarczego na pograniczu

Content
Title variants
EN
Cross-border clusters of cross-border as a form of economic cooperation between
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pogranicze jako obszar transgraniczny to specyficzne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonujące tam przedsiębiorstwa mają możliwości współdziałania z partnerami pochodzącymi z sąsiadującego kraju. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jest coraz częściej wspierane przez programy współpracy transgranicznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki pogranicza oraz wskazanie możliwości, jakie tworzą programy współpracy transgranicznej w zakresie budowania trwałych relacji gospodarczych między firmami. Ponadto przedstawiono ideę klastra transgranicznego wraz z przykładem jako formę transgranicznego współdziałania gospodarczego.
EN
Borderland as the cross-border area is a specific place of business. The existence of the businesses have opportunities to work with partners coming from a neighboring country. Cross-border economic cooperation is increasingly being supported by crossborder cooperation programs. The article presents the specificity of the border, create opportunities for cross-border cooperation programs and characterized the idea of crossborder cluster with an example as a form of cross-border economic cooperation.
Year
Volume
255
Pages
176-185
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Dołzbłasz S., Raczyk A. (2010), Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Oficyna a Wolters Kluwer businesss, Warszawa.
 • Jagoda H., Połomska-Jasienowska A. (2006), Współdziałanie gospodarcze małych przedsiębiorstw [w:] M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Jeremen D. (2004), Zakres i zasady rozwoju współpracy transgranicznej i powstawania regionów [w:] A. Rapacz (red.), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w UE, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Kaliszczak L. (2009), Klaster turystyczny jako innowacyjna forma polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, „Przedsiębiorstwo i Regionˮ, nr 1.
 • Klimczak T. (Kierownik badania), Boguszewski R., Durka W., Klimek P., Leszczyńska B., Matjunin S., Piekutowski J., Piróg K., Pylak K., Sobolewski A., Więcek K., Wrona A., Raport końcowy badania: Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006, Praca Zespołowa PSDB Sp. z o. o. oraz CRSG Sp. z o.o., 2010.
 • Knop L. (2007), Konkurencyjność przedsiębiorstw w klastrze – kształtowanie inteligencji strategicznej [w:] R. Borowiecki, A. Jak (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Paszkowski Z. (2008), Otwarta przestrzeń pogranicza, „Przestrzeń i Forma”, nr 10.
 • Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badań, PARP, Warszawa.
 • Połomska-Jasienowska A. (2014), Programy współpracy transgranicznej źródłem transgranicznego współdziałania gospodarczego MSP [w:] S. Partycki (red.), Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Proniewski M. (2010), Zewnętrzna granica Unii Europejskiej – Białoruś – możliwość wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca transgraniczna [w:] M. Perkowski (red.), Współpraca trans-graniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 • Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://bip.um.szczecin.pl (dostęp: 24.02.2015).
 • [www 2] http://www.berlin-szczecin-baltyk.pl/aktualnosci/szlak-wodny-berlin-szczecinbaltyk (dostęp: 22.02.2015).
 • [www 3] http://www.pi.gov.pl (dostęp: 26.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-17778745-27de-438f-a500-228e0703fe4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.