PL EN


2015 | 249 | 282-291
Article title

Internet rzeczy w rozwoju e-logistyki organizacji inteligentnych

Content
Title variants
EN
E-logistics in development of the intelligent organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunkiem sprawnego działania organizacji gospodarczych jest efektywnie zaprojektowany i funkcjonujący system logistyczny. Celem artykułu jest ukazanie koncepcji Internetu rzeczy w ramach rosnącej roli rozwiązań e-logistyki w rozwoju organizacji inteligentnych. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do rozwiązań e-logistyki w zakresie wybranych rozwiązań teleinformatycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu rzeczy) jako swoistego ekosystemu teleinformatycznego. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe e-logistyki, a szczególnie Internetu rzeczy) w rozwoju organizacji inteligentnych.
EN
E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation. The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects or “things” embedded with electronics, software, sensors and connectivity to enable it to achieve greater value and service by exchanging data with the manufacturer, operator and/or other connected devices. Each thing is uniquely identifiable through its embedded computing system but is able to interoperate within the existing Internet infrastructure.
Year
Volume
249
Pages
282-291
Physical description
Contributors
References
 • Adamczewski P. (2014a), Functional Infrastructure of E-logistics in Smart Organizations [w:] Proceedings of the IT for Practice 2014, 17th International Conference on Information Technology for Practice, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Society for Systems Integration, Ostrava.
 • Adamczewski P. (2014b), Organizacje inteligentne w rozwoju polskiej gospodarki – wybrane aspekty [w:] S. Jankiewicz (red.), Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji, „Zeszyty Naukowe”, nr 2/53, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Adamczewski P. (2013a), Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Zeszyty Naukowe”, nr 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Adamczewski P. (2013b), Ku inteligentnej e-logistyce, „Logistyka”, nr 5, Poznań.
 • Adamczewski P. (2012), Systemy ERP-BI w rozwoju organizacji inteligentnej [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne”, nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Adamczewski P. (2010), Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy [w:] J. Gołuchowski, B. Filipczyk (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej [w:] W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • Higginbotham S. (2013), Carriots Is Building a PaaS For the Internet of Things, https://gigaom.com/2013/04/26/carriots-is-building-a-paas-for-the-internet-of-things/ (dostęp: 7.04.2015).
 • Höller J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
 • Koronios A., Yeoh W. (2010), Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, „Journal of Computer Information Systems”, Spring.
 • Łobejko S. (2009), Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa.
 • Magnier-Watanabe R., Senoo D. (2009), The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, „International Journal of Intelligent Enterprise”, Vol. 1, Issue 2.
 • Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A. (2015), Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, „IEEE IT Professional Magazine”, PrePrint (Internet of Anything), http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1412/1412.8339.pdf (dostęp: 1.02.2015).
 • Quinn J.B. (2002), Intelligent Enterprise, Free Press, New York.
 • Senge P. (2002), Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Vongsingthong, S., Smanchat S. (2014), Internet of Things: A review of Applications & Technologies, „Suranaree Journal of Science and Technology”, No. 21(4).
 • Waltz E. (2003), Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston.
 • Wieczerzycki W., red. (2012), E-logistyka, PWE, Warszawa.
 • [www 1] mfiles.pl/pl/index.php/organizacja_inteligentna (dostęp 31.03.2015).
 • [www 2] erp-view.pl/it_solutions/internet_rzeczy_ma_kluczowe (dostęp: 31.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-17855348-999a-431f-853c-48f4a405d94f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.