PL EN


2016 | 299 | 305-320
Article title

Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie

Content
Title variants
EN
The evaluation of managing investment funds in the Polish life insurance company’s portfolios
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono prace dotyczące oceny zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli oferowanych przez wybrane Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Oceny zarządzania dokonano poprzez badanie występowania powtarzalności stóp zwrotu i wskaźników Sharpe’a w podokresach 2-, 4- i 5-letnich oraz na podstawie oszacowania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestycji portfelowych w aktywa funduszy. Analizie poddano 132 fundusze o różnych klasach ryzyka, notowanych na rynku w latach 2004-2013. Badania w zdecydowanej większości badanych przypadków nie wykazały powtarzalności przyjętych miar wyników. Stwierdzono natomiast odwracanie skumulowanych stóp zwrotu i wskaźnika Sharpe’a w podokresach 4-letnich oraz statystycznie równe oczekiwane zwroty z inwestycji w badane portfele funduszy, WIG i bony skarbowe.
EN
The article presents an evaluation of managing investment funds in portfolios offered by the Polish Life Insurance Company. Assessments are based on the analysis of the persistence of cumulative returns and Sharpe ratios in 2-, 4- and 5-year subperiods, with one year step. We analyze 132 funds with different risk classes, quoted in the Polish market in 2004-2013. Most of our studies do not show performance persistence. However, we find the occurrence of the Sharpe ratio and cumulative returns reversal in 4-year sub-periods. Moreover, we find no statistically significant differences between expected returns of fund portfolios, Warsaw Stock Exchange Index, and Polish treasury bills.
Year
Volume
299
Pages
305-320
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Servis. Spółka z o. o. Grupa Finans-Servis, Kielce
References
 • Agarwal V., Naik N.Y. (2000), Multi-Period Performance Persistence Analysis of Hedge Funds, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 35(3).
 • Białkowski J., Otten R. (2011), Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence for Poland, „North American Journal of Economics and Finance”, Vol. 22(2).
 • Brown S.J., Goetzmann W.N. (1995), Performance Persistence, „The Journal of Finance”, Vol. 50(2).
 • Carhart M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, „The Journal of Finance”, Vol. 52(1).
 • Collinett L., Firer C. (2003), Characterising Persistence of Performance amongst South African General Equity Unit Trust, „Omega, The International Journal of Management Science”, Vol. 31(6).
 • Cuthbertson K., Nitzsche D., O’Sullivan N. (2008), UK Mutual Fund Performance: Skill or Luck? „Journal of Empirical Finance”, Vol. 15(4).
 • Droms W.G., Walker D.A. (2006), Performance Persistence of Fixed Income Mutual Funds, „Journal of Economics and Finance”, Vol. 30(3).
 • Du D., Huang Z., Blanchfield P.J. (2009), Do Fixed Income Mutual Fund Managers Have Managerial Skills? „Quarterly Review of Economics and Finance”, Vol. 49(2).
 • Fletcher J., Forbes D. (2002), An Exploration of the Persistence of UK Unit Trust Performance, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 9(5).
 • Grinblatt M., Titman S. (1993), Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns, „The Journal of Business”, Vol. 66(1).
 • Jackowicz K., Filip D. (2009), Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, „Materiały i Studia”, nr 236.
 • Jensen M.C. (1968), The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, „Journal of Finance”, Vol. 23(2).
 • McDonald J.G. (1974), Objectives and Performance of Mutual Funds, 1960-1969, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 9, June.
 • Philpot J., Heath D., Rimbey J. (2000), Performance Persistence and Management Skill in Non-Conventional Bond Mutual Funds, „Financial Services Review”, Vol. 9(3).
 • Prater L., Berlin W.J., Henker T. (2004), Mutual Fund Characteristics, Managerial Attributes and Fund Performance, „Review of Financial Economics”, Vol. 13(4).
 • Sharpe W.F. (1966), Mutual Funds Performance, „Journal of Business”, Vol. 39(1).
 • Silva F., Cortez M.C., Armada M.R. (2005), The Persistence of European Bond Fund Performance: Does Conditioning Information Matt, „International Journal of Business”, Vol. 10.
 • Urbański S., Winiarz M., Urbański K. (2014), Ocena zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi w latach 2000-2011, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 326.
 • Woś M. (2002), Prognozowanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-17a64c31-bebe-4dfd-a317-59130632c455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.