Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 277 | 21-34

Article title

Karol Adamiecki we wspomnieniach warszawskich profesorów i działaczy

Authors

Content

Title variants

EN
Karol Adamiecki in the memories of the Warsaw professors and activists

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wspomnienia i refleksje dotyczące osoby i dzieła profesora Karola Adamieckiego przy okazji jego 150. rocznicy urodzin przedstawione przez przedstawiciela warszawskiego środowiska nauk o zarządzaniu, prof. Michała Trockiego.
EN
Memories and reflections on the person and work of prof. Karol Adamiecki on the occasion of his 150th birth anniversary presented by prof. Michał Trocki.

Year

Volume

277

Pages

21-34

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Zarządzania Projektami

References

 • Adamiecki K., Konspekt wykładu na I-ym Studium Naukowej Organizacji w 1932 roku, 1932 (maszynopis niepublikowany).
 • Adamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1970.
 • Adamiecki K., Program ulepszeń w technicznej administracji zakładów Ostrowieckich, Warszawa, 27 grudnia 1905 r., Biblioteka Instytutu Naukowej Organizacji (INO) nr 317/48 (maszynopis niepublikowany).
 • Adamiecki K., Referat do Koła Techników Polskich w Jekaterynosławiu, Jekaterynosław 20.09.1917 r.
 • Adamiecki K., Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym, "Przegląd Organizacji" 1932, nr 1.
 • Adamiecki K., Znaczenie społeczne pracy inżyniera w przemyśle, "Przegląd Techniczny" 1923, nr 41-44.
 • Frank M., Program wykładów zasad organizacji pracy prof. Karola Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1968, nr 11.
 • Guzicki St., Wycieczka w przeszłość. O Karolu Adamieckim wspomnienie, "Przegląd Organizacji" 1970, nr 7.
 • Hauswald E., Historia działalności inżynierów w dziale umiejętnej organizacji i administracji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 8.
 • Kotarbiński T., Główne myśli Karola Adamieckiego, "Prakseologia" 1971, nr 39-40.
 • Kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania w Politechnice Warszawskiej, red. M. Siudak, M. Trocki, IOSP PW, Warszawa 1986 (maszynopis niepublikowany).
 • Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Pawlak Z., Początki kształcenia w dziedzinie organizacji i zarządzania w Politechnice Warszawskiej w latach 1921-1939, IOSP PW, Warszawa 1986 (maszynopis niepublikowany).
 • Politechnika Warszawska 1915-1925, Księga pamiątkowa pod red. W. Staniewicza, Warszawa 1925.
 • Trocki M., Pawlak Z., Nauczanie organizacji i zarządzania w wyższych uczelniach technicznych w Polsce do roku 1939, IOSP PW, Warszawa 1986 (maszynopis niepublikowany).
 • Uczczenie zasług sp. Prof. Karola Adamieckiego, Przemówienie Prof. S. Biedrzyckiego, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-17ce6616-bd3e-414b-bc34-73c35579e866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.