Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 69-83

Article title

Organizacyjno-prawne problemy działalności TOPR i HZS. Analiza komparatywna

Content

Title variants

EN
Organizational and legal problems in the activity of TOPR and HZS. Comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uprawianie turystyki aktywnej, w tym turystyki górskiej, wiąże się z ryzykiem wypadków zarówno z powodów indywidualnych, jak i zaistnienia czynników zewnętrznych. W zależności od pasma górskiego, a także kraju, w którym się znajduje dane pasmo, udzielaniem pomocy zajmują się organizacje działające na różnych zasadach. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej działania dwóch organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy turystom w Tatrach: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce oraz Horská záchranná služba w Słowacji. Na podstawie analizy dokumentów stanowiących prawne i organizacyjne podstawy działania obu służb wykazano kluczowe różnice oraz podobieństwa w ich funkcjonowaniu.
EN
Active tourism, including mountain tourism, is associated with the risk of accidents both for individual reasons and for external factors. Depending on the mountain range, but also the country in which the range is located, organizations operating on different principles provide assistance. The purpose of this article is to make a comparative analysis of the activities of two organizations that are dedicated to assist tourists in the Tatra Mountains, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe in Poland and Horská záchranná služba on the Slovak side. Based on the analysis of documents constituting the legal basis for the operation of both services, basic differences and similarities in their functioning will be shown.

Year

Volume

392

Pages

69-83

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Turystyki

References

 • Bryce H.J. (2017), Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations, Walter de Gruyter Inc., Berlin.
 • Cenník činností Horskej záchrannej služby (ważny od 1.08.2019).
 • Fisher C.M. (2002), Resource Allocation in the Public Sector: Values, Priorities and Markets in the Management of Public Services, Taylor & Francis, London.
 • Gheţe A.M. (2016), Classification of Various Forms of Tourism, “Annals of Faculty of Economics”, University of Oradea, December, Vol. 25, Iss. 2, s. 313-319.
 • Holcombe R.G. (1997), A Theory of the Theory of Public Goods “Review of Austrian Economics”, Vol. 10, No. 1, s. 1-22.
 • Kaul I., Grunberg I., Stern M.A. (1999), Global Public Goods, Oxford University Press, Oxford.
 • Kurek W., Mika M., Pitrus E. (2007), Formy turystyki kwalifikowanej [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lee Z., Bourne H. (2017), Managing Dual Identities in Nonprofit Rebranding: An Exploratory Study, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, Vol. 46, Iss. 4, s. 794-816
 • Limański A., Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
 • Łoboda K., Rodzoś J., Wesołowska M. (2015), Turystyka aktywna na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego [w:] W. Kamińska red., Uwarunkowania rozwoju turystyki. Wybrane problemy, PAN Komitet Przestrzennego Gospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Malchrowicz-Mośko E., Sekida M. (2016), Turystyka ekstremalna vs. sporty ekstremalne, “Journal of Education, Health and Sport”, Vol. 6(12), s. 666-679.
 • Merski J., Warecka J. (2009), Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, DrukTur, Warszawa.
 • Morkas-Grabowska J. (2015), Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.
 • Regulamin Górskiego Pogotowia Ratunkowego (ważny od 1.07.2014).
 • Regulamin Straży Ratunkowej Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 21 lutego 2019 r.
 • Saqib Z. (2019), Construction of Organizational Identity Claim and Understanding in Nonprofits: Evidence from Pakistan’s Voluntary Organizations, “Nonprofit Management & Leadership”, Vol. 30, Iss. 2, s. 233-254.
 • Sargeant A. (2004), Marketing w organizacjach non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28 października 2017 r.
 • Tomik R. (2013), Znaczenie turystyki aktywnej i jej rozumienie w kontekście dotychczasowych koncepcji podziałów turystyki [w:] R. Tomik (red.), Turystyka aktywna w województwie śląskim – wybrane zagadnienia, t. 1, AWF, Katowice, s. 11-24.
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Dz.U. 2011 Nr 208, poz. 1241.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. z 2019 r. poz. 688.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.
 • Wytyczne prezesa Górskiego Pogotowia Ratunkowego (słow. Horská záchranná služba) z dnia 15 czerwca 2016 r., zawierające zalecenia dla Górskiego Pogotowia Ratunkowego dotyczące bezpieczeństwa osób na terenach górskich przy wykonywaniu działań zorganizowanych.
 • Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej zachrannej službe v znení zmien a dodatkov k 15.11.2015.
 • [www 1] Statut Horská záchranná služba: https://www.hzs.sk/statut/ (dostęp: 6.01.2019).
 • [www 2] Horská záchranná služba: https://www.hzs.sk (dostęp: 5.01.2019).
 • [www 3] TOPR: http://www.topr.pl/ (dostęp: 3.01.2019).
 • [www 4] Strona rządowa Pożytek.gov: https://pozytek.gov.pl/2-charakterystyka-statusu-organizacji-pozytku-publicznego (dostęp: 18.01.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-18396491-65b0-48c4-9e55-ea748cf77b81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.