PL EN


2016 | 308 | 95-106
Article title

Systemy wspomagające zarządzanie czasem

Authors
Content
Title variants
EN
Modern time management support systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizując liczbę współczesnych, technicznych nowinek, aplikacji oraz dostępnych systemów służących zarządzaniu czasem, można stwierdzić, że spóźnienie lub brak czasu nie dotyczy już obecnych pokoleń. Jednak nadal, mimo tak ogromnego wsparcia ze strony najnowszej technologii, nie brak osób, które nie potrafią zarządzać czasem swoim i swoich pracowników. Wiele projektów kończy się fiaskiem, zwłaszcza ze względu na źle zaplanowane zadania lub zasoby projektowe. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy obecnie istnieje na rynku system, który pozwoli zarządzać czasem swoim lub innych oraz jednocześnie zaspokoi indywidualne przyzwyczajenia i predyspozycje, dzięki którym system będzie miał realne zastosowanie. W poniższym opracowaniu zostały przedstawione i porównane najbardziej popularne systemy informatyczne, wspomagające organizację czasu własnego, jak i czasu pracy. Zaprezentowano funkcjonalności narzędzi oraz przedstawiono wymagania, które powinien spełniać system odpowiedzialny za zarządzanie czasem.
EN
Analyzing the number of modern, technical innovations, applications and systems available for the time management can be concluded that the delay or lack of time no longer concerns the current generation. But still, despite of such a huge support from the latest technology, there is no lack of people who cannot manage their time and their employees. Many projects end in failure – especially because of the badly planned project tasks or resources. The aim of the study is to answer the question whether there is now available system that will manage own time or the others, and at the same time satisfy individual habits and predispositions, so that the system will have real application and contribute to personal fulfillment. In this study, they were presented and compared the most popular IT systems, supporting the organization’s own time and working time. Authors presented different functionality of the tools and the most important requirements that should be met by the system responsible for the time management.
Year
Volume
308
Pages
95-106
Physical description
Contributors
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
References
 • Clayton M. (2011), Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Samo Sedno, Warszawa.
 • Covey S.R. (2006), 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Covey S.R., Merrill R.A., Merrill R.R. (2007), Najpierw rzeczy najważniejsze, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Fołtyn H. (2012), Czas w życiu i pracy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Roguszczak M. (2010), Zarządzanie czasem pracy menadżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Tracy B. (2009), Zarządzanie czasem, Muza, Warszawa, s. 136-149.
 • Tyler D.A., Zarządzanie czasem, Wydawnictwo PETIT, Warszawa.
 • [www 1] http://www.oecd.org/poland/ (dostęp: 04.09.2015).
 • [www 2] http://www.teamallocator.com/ (dostęp: 05.09.2015).
 • [www 3] http://www.timecamp.pl/ (dostęp: 10.09.2015).
 • [www 4] http://www.libreplan.com/home/ (dostęp: 10.09.2015).
 • [www 5] http://www.kimai.org/ (dostęp: 12.09.2015).
 • [www 6] https://trello.com/ (dostęp: 12.09.2015).
 • [www 7] https://evernote.com/intl/pl/ (dostęp: 11.09.2015).
 • [www 8] https://asana.com/ (dostęp: 12.09.2015).
 • [www 9] https://pl.todoist.com/ (dostęp: 12.09.2015).
 • [www 10] https://www.any.do/ (dostęp: 12.09.2015).
 • [www 11] https://www.rescuetime.com/ (dostęp: 10.09.2015).
 • [www 12] https://nozbe.com/pl/ (dostęp: 09.09.2015).
 • [www 13] https://basecamp.com/ (dostęp: 10.09.2015).
 • [www 14] https://www.centraldesktop.com/ (dostęp: 09.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1863a9ad-fc4a-4857-9620-dde96b649648
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.