PL EN


2017 | 336 | 146-157
Article title

Income polarization in rural and urban areas

Content
Title variants
PL
Polaryzacja dochodowa na obszarach wiejskich i miejskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper was to compare economic polarization (considering through the prism of income) in rural and urban areas in Poland, 2000-2015. The analysis allowed to answer the question whether middle income class in Poland is disappearing (what is connected with increase in income polarization) and whether the level of this phenomenon is associated with place of residence. There were considered three classes of households: low, middle and high income. To assess the level of income polarization the Wolfson polarization index was used. There was made an attempt to explain of direction of changes in values of polarization index in 2000-2015. The results of study were compared with results of other authors.
PL
Celem artykułu było porównanie zjawiska polaryzacji ekonomicznej (postrzeganej przez pryzmat dochodów) w Polsce w latach 2000-2015 na obszarach wiejskich i miejskich. Przeprowadzone badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce zanika klasa średnia (co wiąże się ze wzrostem polaryzacji dochodowej) oraz czy stopień tego zjawiska jest związany z obszarem zamieszkania. W analizie wyróżniono trzy klasy gospodarstw domowych: o niskich, średnich i wysokich dochodach, a do oceny stopnia polaryzacji wykorzystano wskaźnik polaryzacji Wolfsona. W artykule podjęto również próbę wyjaśnienia kierunku zmian zachodzących w wartościach wskaźnika polaryzacji na przestrzeni 15 lat objętych analizą. Wyniki przeprowadzonego badania porównano z wynikami badań przeprowadzonych przez innych autorów zajmujących się problematyką polaryzacji ekonomicznej.
Year
Volume
336
Pages
146-157
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Alichi A., Kantenga K., Solé J. (2016), Income Polarization in the United States, IMF Working Paper, WP/16/121.
 • Council for Social Monitoring (2015), Integrated Database, http://www.diagnoza.com (access: 11.09.2016).
 • Household Budget Survey in 2014 (2015), Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Kot S.M. (2008), Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Labour Force Survey in Poland. III quarter 2016 (2017), Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Panek T. (2017), Polaryzacja ekonomiczna w Polsce, “Wiadomości Statystyczne”, Vol. 1, pp. 41-61.
 • Panek T., Czapiński J., Kotowska I.E. (2015), The Research Method [in:] J. Czapiński, T. Panek (eds.), Social Diagnosis, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • R Development Core Team (2015), R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing. Vienna, http://www.rproject.org.
 • Sen A.K. (1997), On Economic Inequality, Enlarged edition with a substantial annexe J. Foster, A. Sen, On Economic Inequality after a Quarter Century, Clarendon Press, Oxford.
 • Turčínková J., Stávková J. (2011), Assessment of the Income Situation of Households in the Czech Republic, “Agricultural Economics – Czech”, Vol. 57, pp. 322-330.
 • Wolfson M.C. (1994), When Inequalities Diverge, “The American Economic Review”, Vol. 84, pp. 353-358.
 • Wolny-Dominiak A., Sączewska-Piotrowska A. (2017), affluenceIndex: affluence indices, R package version 1.0, http://cran.r-project.org/package=affluenceIndex.
 • [www 1] https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm (access: 22.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-19015a9e-1111-45ee-8016-f07000a0a780
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.