PL EN


2017 | 322 | 214-229
Article title

Nowe formy budowania kompetencji zawodowych pracowników na tle rynku usług szkoleniowych

Content
Title variants
EN
New forms of professional competence building in the context of the training services market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesną gospodarkę charakteryzują intensywne przemiany ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne. Wymagają one od pracowników ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Konieczne jest coraz większe zaangażowanie pracowników w realizację celów organizacji. Sytuacja ta wymusza stosowanie coraz nowszych i doskonalszych form budowania kompetencji zawodowych pracowników. Nie wystarczają już tradycyjne szkolenia pracownicze. Coraz większego znaczenia nabierają nowe formy doskonalenia pracowników, takie jak coaching, mentoring i tutoring. Artykuł ten prezentuje te właśnie formy budowania kompetencji oraz ich znaczenie dla pracownika i pracodawcy. Całość problematyki szkoleń przedstawiona jest na tle przemian zachodzących na rynku usług szkoleniowych w Polsce w latach 2013-2015.
EN
Contemporary economy is characterized by intensive economic, socio-cultural and technological transformations. This requires continuous advance of knowledge and abilities the employees. An ever growing engagement in the realization of corporate goals is necessary. Such a situation demands the usage of new forms of professional competence building. Traditional employee training methods are not sufficient. New forms of skill perfection are gaining importance such as coaching, mentoring and tutoring. This article is a survey of competence building techniques and their role for the employee and the employer. The entire problem area is presented in the context of the transformations of the Polish training services market in the years 2013-2015.
Year
Volume
322
Pages
214-229
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Baranowska A. (2014), Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole, „E-mentor”, nr 5.
 • Biznes raport, „Gazeta Finansowa” z dnia 11-17 marca.
 • Czayka-Chełmińska K. (2006), Metoda tutoringu [w:] Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa.
 • Danilewicz D. (2003), Ocena efektywności programów szkoleniowych w polskich przedsiębiorstwach. Raport z badań. PARP, Warszawa.
 • Durślewicz J. (2014), Jutro w e-learningu, „Gazeta Finansowa” z dnia 14-20 marca.
 • Fabjańczuk M. (2009), Uczyć się od mistrza, „Personel i Zarządzanie”, nr 1.
 • Filipowicz G. (2014), Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolter Kluwer, Warszawa.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Karwala S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz.
 • Kuczma K. (2013), Sytuacja rodzimego rynku szkoleniowego, „Gazeta Finansowa” z dnia 23 kwietnia.
 • Łaguna M. (2004), Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Marciniak Ł. (2009), Pojęcie i odmiany coachingu [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching. Teoria, praktyka, Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R. (2008), Mentoring w działaniu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Mesjasz J. (2013), Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach, „Forum Oświatowe”, nr 2.
 • Moczydłowska J.M. (2014), Mentoring jako metoda rozwoju kompetencji społecznych pracownika, „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, nr 4.
 • Moczydłowska J.M. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.
 • Moczydłowska J.M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Moczydłowska J.M., Kowalewski K. (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa.
 • Moczydłowska J.M., Serafin K. (2016), Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.
 • Ostra selekcja na rynku szkoleń w Polsce? (2014), HR Leaders Magazine z dnia 4 kwietnia.
 • Popławski P. (2014), To będzie przełomowy rok, „Gazeta Finansowa” z dnia 14-20 marca.
 • Puzia-Sawicka E. (2014), Skuteczne i efektywne szkolenia, „Gazeta Finansowa” z dnia 14-20 marca.
 • Raźniewska-Półkoszek M. (2014), Zanosi się na rok przetasowań, „Gazeta Finansowa” z dnia 14-20 marca.
 • Robbins S., DeCenzo D. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2004), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 • Serafin K. (2007), Coaching i mentoring: wspomaganie pracownika w działaniu, „Zeszyty Naukowe” nr 36, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Serafin K. (2006), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem, „Zeszyty Naukowe”, nr 32, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Sidor-Rządkowska M. (2014), Pojęcie i istota mentoringu [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sidor-Rządkowska M. (2012), Profesjonalny coaching, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sidor-Rządkowska M. (2013), Pułapki mentoringu, „Personel Plus”, nr 9.
 • Skibiński G. (2013), Mentoring – tajniki skutecznej realizacji, „Personel Plus”, nr 9.
 • Starr J. (2005), Coaching, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Worek B. (2015), Rynek szkoleniowy w Polsce – stagnacja czy rozwój? PARP.
 • Woźniak J. (2006), Podejście zewnętrzne i wewnętrzne w badaniu efektywności szkoleń [w:] I.K. Hejduk, J. Korczak, Gospodarka oparta na wiedzy, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • Wujec B. (2012), Geneza i definicje coachingu, „Coaching Review”, nr 1.
 • [www 1] http://www.rynek-uslug-szkoleniowych-w-polsce.pl (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 2] http://hrstandard.pl/2014/01/17/raport-10-trendow-w-rozwoju-pracownikow-wroku-2014-wedlug-house-of-skills/ (dostęp: 08.04.2016).
 • Zborowska E. (2014), Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę, „Gazeta Finansowa” z dnia 14-20 marca.
 • Ziemniewicz B. (2014), Czym kierować się przy wyborze firmy szkoleniowej? „Gazeta Finansowa” z dnia 14-20 marca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1923838c-3a22-42d2-993a-3bb192481179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.