PL EN


2018 | 353 | 154-176
Article title

The risk of credit indexed with foreign exchange

Authors
Content
Title variants
PL
Ryzyko kredytu indeksowanego walutą obcą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the paper is to identify and measure the risk of hypothecary credit indexed to the Swiss franc rate. The study is based on real data showing the payment of credit obligations in the period November 2006 – October 2012. An assumption was made about the acceptable level of the PLN/CHF currency exchange rate, being an essence of the definition of risk of credit index in the foreign exchange.The conclusion supports the hypothesis of the paper that the analysed credit product does not show the basic property of a credit. Indexation in combination with the indexation currency rate growth translates into a growing balance of the credit obligation.
PL
Celem pracy jest identyfikacja i pomiar ryzyka kredytu hipotecznego indeksowanego walutą obcą – CHF. Przeprowadzono badanie na rzeczywistych danych kredytu indeksowanego walutą CHF w okresie listopad 2006 – październik 2012. Zdefiniowano ryzyko produktu jako wzrost kursu PLN/CHF powyżej poziomu, który powodował utratę płynności finansowej. Zdefiniowano model ryzyka jako wektor losowy o jednej składowej, kurs PLN/CHF. Wartością dodaną pracy jest pewnik, że analizowany produkt nie wykazuje podstawowej właściwości kredytu, mianowicie indeksacja w połączeniu ze wzrostem kursu walutowego PLN/CHF powoduje wzrost salda zadłużenia kredytowego pomimo spłat kapitału.
Year
Volume
353
Pages
154-176
Physical description
Contributors
author
  • University of Gdansk. Faculty of Econometrics. Business Administration Department
References
  • Aczel A.D. (2000), Complete Business Statistics, Richard D. Irwin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Hall R.E., Taylor J.B. (1997), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Hubbard D.W. (2010), How to Measure Anything. Finfing the value of Intangibles in Business, John Willey&Sons, Hoboken New Jersey.
  • Komisja Nadzoru Finansowego (2010), Rekomendacja T, Warszawa.
  • LIBOR frank szwajcarski 3M w okresie 04.01.2000 do 30.06.2014 (LIBOR Swiss franc in period 04.01.2000 do 30.06.2014), www.money.pl (access: 30.05.2015).
  • Oto bank, który grał na spadek złotego, Dziennik PL 19.02.2009.
  • Zemke J. (2009a), Risks of Organization’s Value Chain, “Fournal of Business and Economics Research”, Vol. 7, No. 9, p. 97-114.
  • Zemke J. (2009b), Ryzyko zarządzania organizacją gospodarczą (Risk in economic Organization Management), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-193cc489-bfe5-4aee-b486-730f84f8b3c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.