PL EN


2016 | 292 | 171-186
Article title

Kryzys w budownictwie w Polsce w latach 2008-2015 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy na tle wybranych krajów europejskich

Authors
Content
Title variants
EN
The crisis in the construction industry in Poland in the years 2008-2015, taking into account the situation on the labour market against the background of selected European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Lata 2008-2015 to okres kryzysu w europejskim budownictwie, a wszelkie jego negatywne tendencje znalazły odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Wiele przedsiębiorstw budowlano-montażowych zbankrutowało, a stopa bezrobocia w budownictwie wzrosła. Tym zagadnieniom w szczególności poświęcony jest artykuł, a jego zasadniczym celem jest przedstawienie wybranych problemów polskiego, czeskiego, niemieckiego, ukraińskiego i rosyjskiego budownictwa w okresie obecnego kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.
EN
The years of 2008-2015 are the time of a crisis in the European construction industry, when all the negative trends were reflected in the condition of the labour market. A number of construction and assembly enterprises went bankrupt, which has led to a rise in unemployment in this sector. The paper deals with these issues, in particular. Its main aim is to discuss the selected problems of the Polish, Czech, German, Ukrainian and Russian construction industry under the condition of the current economic crisis, focusing on the situation on the labour market.
Year
Volume
292
Pages
171-186
Physical description
Contributors
author
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
References
 • Biliński T. (2003), Zasadnicze problemy polskiego budownictwa, „Przegląd Budowlany”, nr 1.
 • Bolkowska Z. (2012), Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – lipiec 2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa.
 • EYGM Ltd. (2013), Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce, 14.02.2014, Warszawa.
 • GUS (2009), Budownictwo – wyniki działalności w 2008 roku, Warszawa.
 • GUS (2014a), Budownictwo – wyniki działalności w 2013 roku, Warszawa.
 • GUS (2014b), Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2014 roku, Informacje bieżące: 22.10.2015, Warszawa.
 • IBnGR (2014), Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Kwartalne prognozy makroekonomiczne, nr 83, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2012), Wykształcenie a pozycja na rynku pracy – hipotezy teoretyczne i ich wstępna weryfikacja na przykładzie polskiego rynku pracy [w:] D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska (red.), Problemy współczesnej ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • ManpowerGroup (2014), Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2014), Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2014 roku, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013), Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w I kwartale 2013 roku, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Gospodarki (2014), Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w I kwartale 2014 roku, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013), Polska. Raport o stanie gospodarki, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2014), Polska. Raport o stanie gospodarki, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2012), Raport „Rynek budownictwa w Polsce oraz analiza rynków zagranicznych w zakresie możliwości eksportowej polskiej branży budowlanej”, Warszawa.
 • Mortimer-Szymczak H. (2012), Ekonomia i polityka ekonomiczna jako przedmiot nauczania [w:] D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska (red.), Problemy współczesnej ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu finansowego, Warszawa.
 • Tworek P. (2010), Kryzys w polskim budownictwie, „Czas Górnośląski”, nr 3.
 • Tworek P. (2013), Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa.
 • Tworek P. (2012), The Economic Crisis in Poland: Performance, Investment Opportunities and Business Risk – A Case of the Construction Industry and Real-estate Market. Selected Issues [w:] D. Zarzecki (red.), Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 50, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Tworek P., Valouch P. (2011), The Condition of Construction Industry in Poland and the Czech Republic under the Financial Crisis. Selected Issues [w:] Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Uhma C. (1998), Ekonomika budownictwa, WSiP, Warszawa.
 • WPHiI (2014), Biuletyn Informacyjny, Praga.
 • [www 1] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Eurostat-bezrobocie-w-Polsce-najnizsze-od-5-lat-7220927.html (dostęp: 14.12.2015).
 • [www 2] http://www.rynekbudowlany.com/ (dostęp: 16.01.2016).
 • [www 3] http://budownictwo.wnp.pl/bezrobocie-w-budownictwie (dostęp: 17.12.2015).
 • [www 4] http://promexsk.pl/index.php/2012/09/budownictwo (dostęp: 17.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-194725b2-9926-4cf1-b3ab-f50486460f53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.