PL EN


2013 | 2(91) | 81-94
Article title

Zarządzanie świadomością pracowników jako kluczowa kwestia bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie hutniczym

Authors
Content
Title variants
EN
Worker Awareness Management as the Key Aspect of Work Safety in a Metallurgical Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje założenia koncepcji budowania świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym. Układ artykułu jest trzyczęściowy. Pierwsza część prezentuje ogólne zagadnienia dotyczące kwestii tworzenia nowej świadomości bezpiecznej pracy, druga – kontrowersje dotyczące terminologii „zarządzania świadomością” oraz istotę przedmiotowej koncepcji. W trzeciej scharakteryzowano założenia programowe budowania świadomości bezpieczeństwa pracy w ArcelorMittal Poland S.A. oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych w tym przedsiębiorstwie badań, weryfikując przy tym postawioną hipotezę badawczą.
EN
This paper presents the assumptions behind the concept of building an occupational health and safety awareness among workers employed in a metallurgical company. The article is made up of three parts. The first section presents general questions relating to matters of creating a new work safety concept. The second looks at controversies surrounding the phrase awareness management as well as the essence of the concept itself. The third part characterizes program assumptions for building a work safety awareness at ArcelorMittal Poland S.A. and presents the results of research conducted at the company verifying the research hypothesis.
Year
Issue
Pages
81-94
Physical description
Document type
case study
Dates
published
2013-04-15
Contributors
 • Silesian University of Technology, Katowice, Poland
References
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Bernadin H.K., Kane J.S., Ross S., Spina J.D., Johnson D.J., Performance appraisal design, development and implementation, [w:] G.D. Ferris, S.D. Rosen, D.J. Barnum (red.), Handbook of Human Resource Management, Blackwell, Cambridge, MA.
 • Brumbach G.B., Some ideas, issues and predictions about performance management, „Public Personnel Management”, zima, s. 387–402.
 • Cary M. (2009), Dzień BHP 2009-dialog społeczny nabiera jeszcze większego znaczenia, Wydawnictwo ArcelorMittal, luty, s. 2.
 • Chell E. (1985), Participation and Organization, Macmillan, London.
 • Christians F.W. (1992), Wywiad w: „VDI-Nachrichten Magazin“, nr 1, s. 30–34.
 • Franke H., Butler F. (1991), Arbeitswelt 2000, Fischer, Frankfurt/M.
 • Gajdzik B. (2008), The new culture of the safety of work in the steelworks plant „Journal of Engineering”, Fascicule nr 3, s. 33–38, na podst. Karczewski J.T. (2000), System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Spółka z o.o., Gdańsk.
 • Gajdzik B. (2009), Kształtowanie świadomości pracowników w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 1, s. 13–20.
 • Gajdzik B., Borowik S. (2008), Management of the safety and hygiene of work at the metallurgical enterprise, „Hutnik – Wiadomości Hutnicze”, nr 2, s. 66–70.
 • Joshapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Kane J.S. ((1996), The conceptualisation and representation of total performance effectiveness, „Human Resource Management Review”, lato, s. 123–145.
 • Kwaśniowski M. (2007), Kaizen – efekty po roku, „Polska Stal”, nr 26, s. 5 (gazetka zakładowa przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland SA).
 • Musiał T. (2002), Kultura bezpieczeństwa pracy a jakość kultury organizacji, [w:] „Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej”, nr 7, s. 44.
 • Ouchi W.G. (1981), Theory Z, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
 • Pascale R., Athos A. (1981), The Art. Of Japanese Management, Simon and Schuster, New York.
 • Sillam N. (1994), Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica.
 • Strużycki M. (2001), Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie a świadomość menedżerska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Warnecke H.J (1999), Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Przekład M. Gawrysiak, PWE, Warszawa.
 • Założenia strategiczne przedsiębiorstwa na 2011 rok (www.arcelormittal.com), 20.03.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-19adc785-e032-4d5a-a51d-bb37259ca896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.