Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej

Other titles

ISSN

1234-2041
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

  • "Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej"

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

No

Notes

Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej są jedynym czasopismem naukowym poruszającym problematykę historiografii wojskowej, tak polskiej jak i zagranicznej a odnoszącej się do dziejów Polski i jej sąsiadów. Na łamach Studiów… ogłaszane są wyniki badań historiograficznych związanych z dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych po XX wiek. Jak również analiza baz źródłowych, edycje źródeł oraz recenzje książek o tematyce historycznowojskowej.
Journal contents
  • Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.