Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 4(457) | 19-23

Article title

Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE EFFECT OF THE MATERNAL EMPLOYMENT ON TIME SPENT CARING FOR CHILDREN

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność zawodowa rodziców wpływa na alokację ich czasu pomiędzy obowiązki zawodowe a rodzinne i opiekuńcze. Wyniki badań prowadzonych do tej pory w Polsce wskazują na negatywny wpływ pracy zawodowej matek na ilość czasu przeznaczanego na opiekę nad dzieckiem. Czas obowiązków służbowych oraz opieki nad dzieckiem jest uzależniony od szeregu czynników, takich jak struktura rodziny, dzień tygodnia lub dzień weekendu, opinia kobiety na temat jej roli w społeczeństwie, dochody inne niż wynagrodzenie za pracę zawodową matki, poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe. Czas przeznaczany na zajęcia z dzieckiem może mieć różną wartość. W literaturze przedmiotu dominuje podział na czas opieki fizycznej, czas interaktywnych zajęć z dzieckiem i czas pasywny. Wyniki badań wskazują, iż matki, które spędzają więcej godzin na pracy zawodowej, równocześnie poświęcają mniej czasu na pasywną kontrolę nad swoim dzieckiem. Wynika to z faktu, iż obowiązki te można stosunkowo łatwo delegować na inne osoby. Spośród trzech, wspomnianych wyżej rodzajów aktywności z dzieckiem tą, która w najmniejszym stopniu zostaje zredukowana w wyniku zaangażowania zawodowego matki, jest interaktywny czas z dzieckiem.
EN
The maternal employment may have both positive and negative effects on children. The positive effects concern improved economic well-being of the family and life satisfaction of the mother. The negative effects may stem from less care and interaction provided by the mother. Author presents the list of factors affecting time spent by the mother at work and in child care, such as family structure, weekday or weekend, attitudes towards women’s roles, income other than maternal earnings and mother’s workforce qualifications. Time spent caring for children consists of qualitatively different types of activities: physical care, interactive care and passive supervision. Mothers who spend more time at work spend less time in passive supervision because this task cam be delegated easily. Among the three types of child care mentioned above, time spent in interactive care is least affected by time spent at work.

Year

Volume

39

Issue

Pages

19-23

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1a287f1f-0b1b-4b71-9032-cda00b91da80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.