PL EN


2018 | 351 | 164-175
Article title

Równoważenie poziomów elastyczności wewnętrznej i szczupłości w kontekście zwinnej produkcji

Authors
Content
Title variants
EN
Balancing of the internal flexibility and leanness level in the agile production context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwinna produkcja jest obecnie dominującym paradygmatem współczesnego wytwarzania. Jej założenia wymagają koegzystencji szczupłości i elastyczności, czyli tzw. niskokosztowej elastyczności wytwarzania. Powstająca w procesie równoważenia elastyczności i szczupłości dysfunkcja (to, co jest szczupłe, nie może być elastyczne i na odwrót) może być minimalizowana pod warunkiem predefinicji punktów równowagi i przedziału korytarza niskokosztowej elastyczności. Celem opracowania było oszacowanie poziomu dysfunkcji oraz wskazanie zależności pomiędzy poziomem elastyczności i szczupłości. W tym celu wykorzystano modelowanie symulacyjne, za pomocą którego oszacowano punkty równowagi oraz rozmiary korytarzy.
EN
Agile production is a dominant paradigm of the organizational theory in contemporary manufacturing systems. Practical application of the paradigm involves coexisting leanness and flexibility (so-called low-cost flexibility – the flexibility at the lowest cost possible). During the leanness and flexibility balancing process a dysfunction of the system was proceeded (both the flexibility and the leanness of manufacturing exclude each other – i.e. what is lean cannot be flexible, and vice versa). The dysfunction can be reduced on condition that predefining an equilibrium points and corridors of low-cost flexibility. For this purpose, a simulation modeling was used to evaluate level of dysfunction and determine equilibrium points.
Year
Volume
351
Pages
164-175
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Bhekitemba V., Lemohang S.M. (2015), An Analysis of Agile Manufacturing System, “SSRG International Journal of Industrial Engineering”, Vol. 2, No. 3, s. 36-40.
 • Chahal V. (2012), An Advance Lean Production System in Industry to Improve Flexibility and Quality in Manufacturing by Implementation of FMS & Green Manufacturing, “International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering”, Vol. 2, Iss. 12, s. 406-408.
 • DeVor R., Graves R., Mills J.J. (1997), Agile Manufacturing Research: Accomplishments and Opportunities, “IIE Transactions”, Vol. 29, No. 10, s. 813-823.
 • Dubey R., Gunasekaran A. (2015), Agile Manufacturing: Framework and Its Empirical Validation, “The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, Vol. 76, Iss. 9-12, s. 2147-2157.
 • Dudek M. (2013), Zwinność produkcji czyli niskokosztowa elastyczność systemu, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 22-29.
 • Dudek M. (2017a), Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 5(89), s. 31-44.
 • Dudek M. (2017b), The Analysis of the Low-cost Flexibility Corridors [w:] P. Jędrzejowicz, T. Yildirim, I. Czarnowski (eds.), INISTA 2017 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Proceedings, https://goo.gl/LebvMZ.
 • Dudek M., Kardela J. (2015), Ocena potencjału usprawnień zwinnej organizacji wytwarzania w obszarze zapasów [w:] M. Dudek, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji – zagadnienia wybrane, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała.
 • Elmoselhy S.A.M. (2013), Hybrid Lean-agile Manufacturing System Technical Facet in Automotive Sector, “Journal of Manufacturing Systems”, Vol. 32, Iss. 4, s. 598-610.
 • Esmaeilian B., Behdad S., Wang B. (2016), The Evolution and Future of Manufacturing: A Review, “Journal of Manufacturing Systems”, Vol. 39, s. 79-100.
 • Ganguly A., Nilchiani R., Farr J.V. (2009), Evaluating Agility in Corporate Enterprises, “International Journal of Production Economics”, Vol. 118, Iss. 2, s. 410-423.
 • Gunasekaran A. (1998), Agile Manufacturing: Enablers and Implementation Framework, “International Journal of Production Research”, Vol. 36, No. 5, s. 1223-1247.
 • Gunasekaran A., Lai K.H., Cheng T.C.E. (2008), Responsive Supply Chain: A Comparative Strategy in a Networked Economy, “The International Journal of Management Science”, Vol. 36, s. 549-564.
 • Inman A.R., Sale S.R., Green Jr K.W., Whitten D. (2011), Agile Manufacturing: Relation to JIT, Operational Performance and Firm Performance, “Journal of Operations Management”, Vol. 29, s. 343-355.
 • Khan J.G., Dalu R.S. (2015), Lean and Agile Manufacturing as Productivity Enhancement Techniques − A Comparative Study, “Journal of Mechanical and Civil Engineering”, Vol. 12, Iss. 1, s. 52-56.
 • Krupski R. (2008), Elastyczność zasobów organizacji [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego¸ Wrocław.
 • Narasimhan R., Swink M., Kim S.W. (2006), Disentangling Leanness and Agility: An Empirical Investigation, “Journal of Operations Management”, Vol. 24, No. 5, s. 440-457.
 • Niewiadomski P., Nogalski B. (2012), Kryterium zwinnego zakładu produkcyjnego − strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 260, Wrocław.
 • O’Brien Ch. (2013), Fifty Years of Shifting Paradigms, “International Journal of Production Research”, Vol. 51, Iss. 23-24, s. 6740-6745.
 • Purvis L., Gosling J., Naim M.M. (2014), The Development of Lean, Agile and Leagile Supply Network Taxonomy Based on Differing Types of Flexibility, “International Journal of Production Economics”, Vol. 151, Iss. 5, s. 100-111.
 • Putnik G.D., Putnik Z. (2012), Lean vs Agile in the Context of Complexity Management in Organizations, “The Learning Organization”, Vol. 19, No. 3, s. 248-266.
 • Ramesh G., Devadasan S.R. (2007), Literature Review on the Agile Manufacturing Criteria, “Journal of Manufacturing Technology Management”, Vol. 18, No. 2, s. 182-201.
 • Sethi A.K., Sethi S.P. (1990), Flexibility in Manufacturing: A Survey, “International Journal of Flexible Manufacturing Systems”, Vol. 2, Iss. 4, s. 289-328.
 • Sherehiy B., Karwowski W. (2014), The Relationship between Work Organization and Workforce Agility in Small Manufacturing Enterprises, “International Journal of Industrial Economics”, No. 44, s. 466-473.
 • Terkaj W., Tolio T., Valente A. (2009), Designing Manufacturing Flexibility in Dynamic Production Contexts [w:] T. Tolio (ed.), Design a Flexible Production Systems. Methodologies and Tools, Springer-Verlag, BerlinHeidelberg.
 • Vazquez-Bustelo D., Avella L., Fernandez E. (2007), Agility Drivers, Enablers and Outcomes: Empirical Test of an Integrated Agile Manufacturing Model, “International Journal of Operations and Production Management”, Vol. 27, No. 12, s. 1303-1332.
 • Yusuf Y.Y., Adeleye E.O., Sivayoganathan K. (2003), Volume Flexibility: The Agile Manufacturing Conundrum, “Management Decision”, Vol. 41, Iss. 7, s. 613-624.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1a6b7d1a-e17b-4cba-a996-27d254722127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.