PL EN


2017 | 328 | 163-174
Article title

Informacja wizualna w przestrzeni miasta - przykład Katowic

Content
Title variants
EN
Visual information in the city - an example of Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Informacja wizualna w przestrzeni miasta stanowi istotny element jego zagospodarowania, stąd też od wielu lat trwa publiczna dyskusja nad określeniem zasad i warunków jej kształtowania. Szczególnie istotna wydaje się być kwestia lokalizacji tablic, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej polskich miast. Własne oceny i opinie w tym zakresie wyrażają stanowczo zarówno mieszkańcy, zarządcy nieruchomości, lokalni przedsiębiorcy, jak i władze miast. Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie w 2015 r., dała gminom możliwość uregulowania tej kwestii formalnie. Informacja wizualna w przestrzeni miejskiej powinna spójnie identyfikować funkcje, obiekty i cele, nie zakłócając przy tym ładu urbanistyczno-architektonicznego. Nadmiar informacji może powodować dezinformację, a zbyt wiele reklam i szyldów – „zaśmiecanie” przestrzeni miasta. Wszechobecna w mieście reklama staje się coraz bardziej agresywna w przekazie, intensywna w kolorze i formie, zawłaszczająca elewacje budynków i ulic, przytłaczająca skalą nasilenia. Problem dotyczy niemal wszystkich polskich miast, a wiele z nich próbuje szukać skutecznych rozwiązań. Przykładem mogą być Katowice – największe miasto w województwie śląskim, stolica regionu, miejsce kreowane od nowa, które czerpie inspirację z historii i lokalnej tradycji. Informacja wizualna w śródmiejskiej przestrzeni charakteryzuje się nadmiarem, nieuporządkowaniem, różnorodnością, sprzecznością formy i treści – jednym słowem chaosem informacyjnym. Celem artykułu jest ocena form i narzędzi informacji wizualnej w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem szyldów, tablic i urządzeń reklamowych. Badania bezpośrednie przeprowadzono w maju 2016 r. wśród 400 respondentów − mieszkańców Katowic. Wyniki badań posłużyły do weryfikacji przyjętej hipotezy, iż system informacji wizualnej Katowic jest niespójny z wizerunkiem miasta.
EN
Visual information in urban space is intended to efficiently communicate all users in a given location without disrupting urban planning and architectural order. Excessive information can cause misinformation and too many advertisements and signs – “littering” the city space. The ubiquitous advertising in the city is becoming increasingly aggressive in communication, intense in color and form, appropriating facades of buildings and streets, overwhelming the intensity scale. The problem concerns almost all Polish cities, including Katowice.
Year
Volume
328
Pages
163-174
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
References
  • Ciastoń A. (2009), Miejskie przestrzenie - modernizm i postmodernizm, "Kultura Miasta", 2/3 (5), Warszawa.
  • Kmita A. (2007), Projekt Miejskiego Systemu Informacji dla Katowic [w:] Archivoom/ Archiboom no 2, 2006-2007, SARP O. Katowice.
  • Pazder D. (2004), Funkcje informacyjne przestrzeni miejskiej. Rola i znaczenie przestrzeni publicznych jako czynnika ładu i jakości życia mieszkańców, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Architektura z. 43, nr kol. 1653, Gliwice.
  • Piłat-Borcuch M. (2017), Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
  • Szymczyńska A. (2011), Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura II, Folia 103, Kraków.
  • [www 1] www.igrz.com.pl (dostęp: 12.02.2016).
  • [www 2] www.encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 4.03.2016).
  • [www 3] http://www.wojtkowski.waw.pl/teksty/111/reklama-w-przestrzeni-miejskiej (dostęp: 2.03.2016).
  • [www 4] Projekt badawczy Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej zrealizowany w 2014 r., www.reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu (dostęp: 2.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1af1d1a8-b471-4727-b826-dd2f013ca158
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.