Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | IX | 25-36

Article title

Zabezpieczenie spłaty kredytu poręczeniem za przyszły dług kredytowy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Securing repayment of a credit with the guarantee of a future credit debt

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author discusses one of the legal forms of securing repayment of a bank credit, that is the guarantee granted for a future credit debt. Hence, the author points to the essence of a credit and a credit agreement, guarantee, as well as supplies some characteristics of the guarantee for the future credit debt, the scope of responsibility of the guarantor. In the paper, he also discusses cases resulting in expiry of the responsibility that has been commented on.

Keywords

EN

Year

Volume

IX

Pages

25-36

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski w Opolu Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole, Poland

References

 • Fojcik-Mastalska Eugenia, red. 2003. Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Ofiarski Zbigniew. 2008. Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Niezbecka Elżbieta. 2000. Umowa kredytu. W Praktyka bankowa. Edycja 2000, 25. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Heropolitańska Izabela, Ewa Jagodzińska-Serafin, Joanna Kruglak, Stanisława Ryżewska. 1999. Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe. Warszawa: Twigger.
 • Heropolitańska Izabela. 1997. Zabezpieczenie wierzytelności banku. Warszawa: Twigger.
 • Witczak Hanna, Agnieszka Kawałko. 2007. Zobowiązania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bieniek G., red. 2001. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bieniek G., red. 2006. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Dmowski Stanisław, Stanisław Rudnicki. 2001. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Czachórski Witold. 1994. Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Niezbecka Elżbieta, Andrzej Jakubecki, Jan Mojak. 2000. Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych. Kraków: Zakamycze.
 • Witczak Hanna, Agnieszka Kawałko. 2008. Prawo cywilne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1cb46b0b-d23b-48f6-8ec7-f82b1c6d449f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.