PL EN


2019 | 389 | 38-59
Article title

Ocena pozycji rynkowej wyższych szkół niepublicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the market position of non-public colleges in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój szkolnictwa niepublicznego doprowadził do powstania nierównej konkurencji pomiędzy wyższymi szkołami publicznymi a wyższymi szkołami niepublicznymi, głównie w pozyskiwaniu kandydatów na studia. Podstawowym elementem przewagi szkół publicznych nad szkołami niepublicznymi stał się brak odpłatności za usługi edukacyjne na studiach dziennych, która to odpłatność była pobierana przez szkoły niepubliczne. Wyższe szkoły niepubliczne, aby przetrwać, musiały budować własną pozycję konkurencyjną. Wymagało to wykorzystania zasobów gwarantujących wysoką jakość oferty edukacyjnej, ale także stworzenia pozytywnego, wyróżniającego je spośród innych szkół wizerunku. Celem opracowania jest ocena czynników mających wpływ na budowanie pozycji rynkowej przez wyższe szkoły niepubliczne w Polsce. W badaniach wykorzystano metodę ankiety pocztowo-mailowej przeprowadzonej wśród przedstawicieli wyższych szkół niepublicznych w Polsce.
EN
The development of non-public education has led to the creation of uneven competition between public and non-public colleges, mainly in obtaining candidates for studies. The basic element of the advantage of public schools over non-public schools was the lack of payment for educational services during full-time studies, which was charged by non-public schools. Non-public colleges had to build their own competitive position to survive. This required the use of resources guaranteeing the high quality of the educational offer, but also the creation of a positive image that made them stand out from other schools. In the study, based on direct research, an attempt was made to assess the conditions as well as factors affecting the building of market position by non-public higher schools.
Year
Volume
389
Pages
38-59
Physical description
Contributors
author
 • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Wydział Spraw Obywatelskich
References
 • Antonowicz D., Gorlewski B. (2011), Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Instytut Sokratesa, Warszawa.
 • Denman B. (2005), What is a University in 21st Century? “Higher Education Management and Policy”, Vol. 17, No. 2, s. 9-28.
 • Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Kolasiński M., Lisiecki P. (2006), Konkurencja cenowa na rynku usług edukacji wyższej [w:] J. Dietla (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2006, s. 139-171.
 • Koźmiński K.A. (1999), Misje i strategie szkół wyższych [w:] J. Woźnickiego (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 237-245.
 • Maliszewski T. (2008), Marketing jako element strategii niepublicznych szkół wyższych, „MBA”, nr 5, s. 72-83 .
 • Mazur-Łukomska K. (2001), Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, „EiOP”, nr 6, s. 53-68.
 • Pabian A. (2005), Marketing szkół wyższych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego – Uniwersytet Warszawski – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Romanowska M., Macioł S. (2006), Wybrane czynniki konkurencyjności na rynku edukacji wyższej [w:] J. Dietla (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, s. 55-63.
 • [www 1] http://www.nauka.gov.pl/ (dostęp 2.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1d12b17c-0e72-4115-b56e-c957204c9cea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.