PL EN


2016 | 264 | 97-108
Article title

Wpływ zgodności opinii ekspertów na precyzję zbudowanych prognoz

Content
Title variants
EN
Influence of expert opinion coherence on precision of forecasts constructed
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem badania jest sprawdzenie, na ile eksperci powinni być zgodni, aby prognozy ilościowe zbudowane na podstawie ich opinii były precyzyjne. W pierwszym etapie badania przedstawiono stosowane miary zgodności ekspertów wraz z ich własnościami. Pozwoliło to na wyznaczenie granicznych wartości miar zgodności ekspertów, których osiągnięcie sprawi, że będzie można uznać, iż eksperci są zgodni. W drugiej części badania ukazano, jaki wpływ ma zgodność ekspertów na precyzję prognozy postawionej na podstawie ich opinii.
EN
The research predominantly aims at verifying the extent to which expert should agree that the quantitative forecasts constructed by means of their opinions should be precise. Firstly, the measures of expert coherence applied along with their properties are presented. This allows for setting border measures of expert coherence. When the borders are reached, it is possible to assume that experts are coherence. Then, some attention is paid to the influence of expert opinion coherence on precision of forecasts constructed.
Year
Volume
264
Pages
97-108
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
  • Dorp J.R. van, Kotz S. (2002), A Novel Extension of the Triangular Distribution and its Parameter Estimation, “The Statistician”, 51, Part 1.
  • Orzeł J. (2005), Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, „Bank i Kredyt”, nr 5.
  • Pawłowski Z. (1973), Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa.
  • Poradowska K.A. (2009a), Możliwości wykorzystania rozkładu trójkątnego do konstrukcji prognoz punktowych i przedziałowych [w:] J. Pociecha (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  • Poradowska K.A. (2009b), Prawdopodobieństwo subiektywne w prognozowaniu czasu zajścia nowych zdarzeń [w:] Materiały wydane po XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, http://www.worldcat.org/title/ zarzadzanie-przedsiebiorstwem-teoria-i-praktyka-xi-miedzynarodowa-konferencjanaukowa- krakow-27-28-listopada-2008-r/oclc/751148424
  • Poradowska K., Wójciak M. (2009), Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Poradowska K., Wójciak M. (2011), Stymulatory i bariery rozwoju gospodarki zeroemisyjnej w opinii społeczeństwa [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, zeszyt 4/8, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
  • Wójciak M. (2015), Metody oceny zgodności opinii ekspertów na potrzeby badania foresight, „Studia Ekonomiczne”, nr 220.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne – teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1d6337e8-aaae-4ef8-9465-f3f168d53555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.