PL EN


2016 | 295 | 70-79
Article title

Rozmyta wartość bieżąca – próba ujęcia aksjomatycznego

Content
Title variants
EN
Fuzzy present value – an attempt to axiomatic approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań jest wartość bieżąca, określona jako zdyskontowana użyteczność przepływów finansowych. Zakładamy tutaj dodatkowo, że: 1 użyteczność bieżącej płatności jest równa jej wartości nominalnej; 2 użyteczność jest nieparzystą funkcją wartości nominalnej płatności. Taka definicja aksjomatyczna wartości bieżącej jest uogólniona do przypadku, w którym wartość bieżąca jest równa liczbie rozmytej. Addytywność wartości bieżącej, efekt dywersyfikacji ryzyka i pierwsze prawo Gossena także były rozważane.
EN
The subject of considerations is the present value defined as the discounted utility of cash flow. We assume here also that: 1° the utility of current payment is equal to its nominal value; 2° the utility is odd function of payment nominal value. This axiomatic definition of present value is generalized to the case in which present value is equal to fuzzy number. Additivity of present value, diversification rule and The First Gossen’s Law are also taken into account.
Year
Volume
295
Pages
70-79
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Katedra Badań Operacyjnych
References
 • Buckley I.J. (1987), The Fuzzy Mathematics of Finance, “Fuzzy Sets and Systems”, No. 21.
 • Calzi M.L. (1990), Towards a General Setting for the Fuzzy Mathematics of Finance, “Fuzzy Sets and Systems”, No. 35.
 • Chrzan P. (2001), Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, Oikońomos, Katowice.
 • Dubois J., Prade H. (1979), Fuzzy Real Algebra: Some Results, “Fuzzy Sets and Systems”, No. 2.
 • Greenhut J.G., Norman G., Temponi C. (1995), Towards a Fuzzy Theory of Oligopolistic Competition, IEEE Proceedings of ISUMA-NAFIPS.
 • Gutierrez I. (1989), Fuzzy Numbers and Net Present Value, “Scand. J. Mgmt”, No. 5(2).
 • Huang X. (2007), Two New Models for Portfolio Selection with Stochastic Returns Taking Fuzzy Information, “European Journal of Operational Research”, No. 180(1).
 • Janssen J., Manca R., Volpe di Prignano E. (2009), Mathematical Finance. Deterministic and Stochastic Models, John Wiley&Sons, London.
 • Kuchta D. (2000), Fuzzy Capital Budgeting, “Fuzzy Sets and Systems”, No. 111.
 • Lesage C. (2001), Discounted Cash-flows Analysis. An Interactive Fuzzy Arithmetic Approach, “European Journal of Economic and Social Systems”, No. 15(2).
 • Orlovsky S.A. (1978), Decision Making with a Fuzzy Preference Relation, “Fuzzy Sets and Systems”, No. 1.
 • Peccati L. (1972), Su di una caratterizzazione del principio del criterio dell’ attualizzazione, Studium Parmense, Parma.
 • Piasecki K. (2007), Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piasecki K. (2011a), Behavioural Present Value, “SSRN Electronic Journal”, No. 1, DOI:10.2139/ssrn.1729351.
 • Piasecki K. (2011b), Rozmyte zbiory probabilistyczne, jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Piasecki K. (2011c), Effectiveness of Securities with Fuzzy Probabilistic Return, “Operations Research and Decisions”, No. 21.
 • Piasecki K. (2012), Basis of Financial Arithmetic from the Viewpoint of the Utility Theory, ”Operations Research and Decisions”, No. 22, DOI: 10.5277/ord120303.
 • Piasecki K. (2013), Intuitionistic Assessment of Behavioural Present Value, “Foliae Oeconomica Stetinensia”, “Folia Oeconomica Stetinensia”, No. 13(21)(2), DOI:10.2478/foli-2013-0021.
 • Piasecki K. (2014a), On Imprecise Investment Recommendations, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, No. 37(50), DOI:10.2478/slrg-2014-0024.
 • Piasecki K. (2014b), Behawioralna wartość bieżąca – nowe podejście, „Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 67.
 • Piasecki K. (2015), Wartość bieżąca a pierwsze prawo Gossena – studium przypadku, „Studia Oeconomica Posnaniensa”, nr 3(2).
 • Piasecki K., Ronka-Chmielowiec W. (2011), Matematyka finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sheen J.N. (2005), Fuzzy Financial Profitability Analyses of Demand Side Management Alternatives from Participant Perspective, “Information Sciences”, No. 169.
 • Tsao C.-T. (2005), Assessing the Probabilistic Fuzzy Net Present Value for a Capital, Investment Choice Using Fuzzy Arithmetic, “J. of Chin. Ins. of Industrial Engineers”, No. 22(2).
 • Ward T.L. (1985), Discounted Fuzzy Cash Flow Analysis, 1985 Fall Industrial Engineering Conference Proceedings.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1d72d044-cda0-4060-80f5-485de2bee758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.