PL EN


2017 | 342 | 22-38
Article title

Audyt wymagań, procedur i procesów organizacyjnych szpitala

Content
Title variants
EN
Audit of organizational requirements, procedures and processes at hospital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje społeczno-gospodarcze, a do takich można zaliczyć szpitale, chcąc zaspokoić oczekiwania swoich klientów – w tym przypadku pacjentów – dążą do tego, by jak najlepiej zorganizować swoją pracę i zapewnić wysoką jakość świadczeń medycznych. Ocenę jakości tej pracy można wspomagać audytem procedur organizacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie, jak można doskonalić procedury organizacyjne, posługując się modelami procesów i architektury biznesowej. Autorzy starają się wykazać, że audyt procedur postępowania medycznego w szpitalu wspomaga doskonalenie jakości pracy.
EN
Socio-economic organizations, such as hospitals, want to satisfy their customers (i.e., patients), so they aim to organize their work and ensure high quality of medical services. Evaluation of their work can be supported by organizational procedures audit. The paper aims to present how the business procedures can be improved by usage of business process and business architecture models. Authors argue that medical treatment procedure audit supports improvement of hospital work quality.
Year
Volume
342
Pages
22-38
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
References
 • Archi – ArchiMate Modelling, The Open Group (2012), http://archi.cetis.ac.uk/download/latest/Archi%20User%20Guide.pdf (dostęp: 15.01.2018).
 • Hoogervorst J.A.P. (2009), Enterprise Governance and Enterprise Engineering, Springer, Berlin.
 • ISO/IEC/IEEE 42010: Systems and software engineering – Architecture description, (2011), ISO Geneva.
 • IT Governance Institute (2008), IT Governance Implementation Guide, Using COBIT and Val IT, Rolling Meadows, USA, http://www.isaca.org (dostęp: 15.01.2018).
 • Minoli D. (2008), Enterprise Architecture A to Z, Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and Infrastructure Technology, CRC Press, London.
 • Molski M., Łacheta M. (2007), Przewodnik audytora systemów informatycznych, Helion, Gliwice.
 • OMG – Object Management Group Business Process Model and Notation (2016), http://www.bpmn.org/ (dostęp: 15.01.2018).
 • Op’t Land M., Proper E., Waage M., Cloo J., Steghuis C. (2009), Enterprise Architecture, Creating Value by Informed Governance, Springer, Berlin.
 • Program Akredytacji Szpitale, Zestaw Standardów Akredytacyjnych Szpitale (2009), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków, http://www.cmj.org.pl/akredytacja/standardy.php (dostęp: 15.01.2018).
 • Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów (2017), Ministerstwo Zdrowia, Rządowe Centrum Legislacji, Warszawa, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12294407/12408050/12408051/dokument269427.pdf (dostęp: 15.01.2018).
 • Theuerkorn F. (2005), Lightweight Enterprise Architectures, Auerbach Applications, London.
 • Weske M. (2012), Business Process Management, Concepts, Languages, Architectures, Springer, Berlin.
 • [www 1] www.omg.org/cgi-bin/doc/formal-11-01-03.pdf (dostęp: 15.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1da53073-688c-407e-a075-88599279c573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.