Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 91-110

Article title

Polityka dywidend a nakłady na badania i rozwój. Przypadek wybranych spółek akcyjnych indeksu Dow Jones U.S. Technology w latach 2008-2017

Content

Title variants

Dividend policy and research expenditure. The case of selected joint stock companies of Dow Jones U.S. Technology index in the years 2008-2017

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie prawidłowości w zakresie podziału zysku przedsiębiorstw pomiędzy nakłady przeznaczane na R&D a środki na wypłatę dywidend. Artykuł prezentuje również problem relacji pomiędzy polityką dywidend, cyklem życia spółki a R&D. Te czynniki oddziaływają na decyzje przedsiębiorstwa w zakresie podziału zysku. Analiza została dokonana na przykładzie firm należących do pierwszej dziesiątki indeksu Dow Jones U.S. Technology w latach 2008-2017. Bardzo ciężko znaleźć prawidłowości, którymi kierują się przedsiębiorstwa przy podziale zysku. Jednakże wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że znaczący wpływ na decyzje dotyczące tego, jak jest dzielony zysk, ma faza cyklu rozwoju firmy.
EN
The purpose of the article is to find regularities connected with distribution of the profit in the top ten enterprises listed on Dow Jones U.S. Technology in 2008- 2017. The article also discusses the problem of the relationship between the dividend policy, the life cycle of the company and R&D. These factors affect enterprise’s choice of distribution of the profit. In analysis special attention is paid to dividend policy as well as R&D. It is difficult to find regularities, which the enterprises choose in term of division of the profit. Based on this study, it can be observed that significant impact on the division of the profit has phase of the development cycle of the entity.

Year

Volume

388

Pages

91-110

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

References

 • Baker H.K., Singelton J.C., Veit E.T. (2011), Survey Research in Corporate Finance, OXFORD University Press, New York.
 • Bielecki J.K., Pawłowicz L. (2015), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Black F. (1976), The Dividend Puzzle, “The Journal of Portfolio Management”, Vol. 2, s. 5-8.
 • Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydanie II, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Dobija D., Koładkiewicz I. (2011), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Jabłoński B., Prymon K. (2017), Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Jaworski J. (2017), Teoria i praktyka Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Jeżak J., Bohdanowicz L., Kaźmierska-Jóźwiak B., Matyjas Z. (2016), Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaźmierska-Jóźwiak B. (2014), Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich, „Annales UMCS. Sectio H”, Łódź.
 • Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, “The American Economic Review”, Vol. 46, No. 2, s. 97-113.
 • Mayo H.B. (2014), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Serafin K., Brojak-Trzaskowska M., Miciuła I., Woźniak J., Szemraj T., Buchwald T., Dymitrowski A. (2012), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz. 1, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Sudol S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • [www 1] http://www.multpl.com/s-p-500-dividend/table (dostęp: 18.04.2018).
 • [www 2] http://www.multpl.com/s-p-500-dividend/ (dostęp: 18.04.2018).
 • [www 3] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312513028362/d452134d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 4] https://abc.xyz/investor/ (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 5] https://abc.xyz/investor/pdf/20161231_alphabet_10K.pdf (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 6] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000128877615000008/goog2014123110-k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 7] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000128877614000020/goog2013123110-k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 8] https://abc.xyz/investor/pdf/20151231_alphabet_10K.pdf (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 9] https://investor.apple.com/investor-relations/financial-information/default.aspx (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 10] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312510238044/d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 11] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312512444068/d411355d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 12] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312514383437/d783162d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 13] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312512444068/d411355d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 14] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312511282113/d220209d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 15] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312508224958/d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 16] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312509214859/d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 17] https://www.cisco.com/c/en/us/about/annual-reports.html (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 18] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312512025336/d260164d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 19] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312511032930/d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 20] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312510030774/d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 21] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312509029448/d10k.htm (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 22] https://www.ibm.com/investor/financials/financial-reporting.html (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 23] https://www.intc.com/investor-relations/financials-and-filings/earnings-results/default.aspx (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 24] https://www.microsoft.com/en-us/Investor/annual-reports.aspx (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 25] https://investor.nvidia.com/financial-info/sec-filings/default.aspx (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 26] https://investor.oracle.com/financial-reporting/sec-filings/default.aspx (dostęp: 29.12.2018).
 • [www 27] http://www.multpl.com/s-p-500-dividend/table (dostęp: 29.12.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1e3fa20a-896a-4ee1-a2a0-1e344efe4ea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.