PL EN


2016 | 259 | 39-48
Article title

Teoria wartości, wartość teorii

Authors
Content
Title variants
EN
The theory of value, the value of theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł skupia się na analizie definicji wartości w ogóle, kryteriach klasyfikacji stosowanych w ramach teorii wartości, a także zagadnieniu wartości ekonomicznych. Na niektórych etapach swojego rozwoju teoria ekonomii nadawała pojęciu wartości znaczenie kluczowe, obecnie natomiast stało się ono nieco drugorzędnym zagadnieniem, ustępując miejsca problemom sfery realnej. Teoria wartości jest z kolei zagadnieniem niosącym w sobie dużo wieloznaczności, co nie jest atutem we współczesnym jednoznacznym i technologicznym świecie.
EN
The main subject of the article is the definition of theory of value, the criteria used within this theory in describing the types of value, and finally the economic values as a distinct part of the whole theory. The history of economic thought awarded the theory of value with a privileged position, but those times have passed and now the problems of economy and real life seem to be more important. Moreover, the theory of value is very ambiguous, what additionally makes it nearly impossible to become core issue of modern economics.
Year
Volume
259
Pages
39-48
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Bauman Z. (1995), Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzozowski P. (2007), Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, Europejska czy Uniwersalna – Psychologiczne badania empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu MariiCurie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Coase R.H. (2013), Firma, rynki i prawo, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Gasset J.O. (1980), Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Czytelnik, Warszawa.
 • Godłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa.
 • Górski J., Sierpiński W. (1975), Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa.
 • Ingarden R. (1966), Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Lipiński E. (1968), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 • Łobocki M. (1993), Pedagogika wobec wartości [w:] Śliwerski B., Kontestacje pedagogiczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Marks K., Engels F. (1961), Dzieła, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K., Engels F. (1961), Dzieła, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Rand A. (2013), Kapitalizm nieznany ideał, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zuziak W. (2012), Aksjologia Louis’a Lavelle’a wobec ponowoczesnego kryzysu wartości, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1e5977c7-724d-4f60-8fa2-cae730ea4799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.