PL EN


2016 | 300 | 161-173
Article title

Nowe kierunki zarządzania kapitałem ludzkim

Authors
Content
Title variants
EN
New directions in human resources management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli aktywami niefinansowymi przedsiębiorstwa, podlega różnym wyzwaniom związanym ze zmianami w gospodarce, prawie, strukturze demograficznej społeczeństwa. Rynek pracy przechodzi od kilku lat od rynku pracodawcy do rynku pracownika. Dlatego podejście do procesów rekrutacji, przyjęcia, wyszkolenia nowych pracowników oraz utrzymania zaangażowanych, kompetentnych pracowników wymaga zwrócenia uwagi na różnice międzypokoleniowe i na nowe koncepcje w obszarze HR. Celem artykułu jest wykazanie konieczności zastosowania nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako niezbędnych w kontekście zmian uwarunkowań zarządzania współczesnymi organizacjami. W pracy posłużono się analizą literatury, raportów i studium przypadków funkcjonujących w polskiej rzeczywistości, jak również obserwacjami własnymi.
EN
Human capital management, called non-financial assets of a company is a subject to various challenges associated with changes in the economy, the law, the demographic structure of the society. The labour market has been transformed from the market of an employer to the employee market for several years. Therefore, the approach to recruitment processes, training of new employees and maintenance involved, competent ones requires paying attention to generation differences and new concepts in the area of HR. The aim of this article is to demonstrate the need for new trends in human capital management as necessary in the context of changes in conditions of modern management organizations. The analyses of literature, reports and case studies functioning in Polish reality were used as well as own observations.
Year
Volume
300
Pages
161-173
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Berłowski P. (2015), Wewnętrzny employer branding, „Personel i Zarządzanie”, nr 8.
 • Bartnik J. (2015), CSR po polsku – czy działamy wspólnie? „Personel i Zarządzanie”, nr 5.
 • Czy programy work-life balance to tylko moda (2014), „Personel i Zarządzanie”, nr 1.
 • Klimek-Michno K. (2015), 12 miesięcy wyzwań, czyli HRM w 2015 roku, „Personel i Zarządzanie”, nr 1.
 • Mikulska A. (2014), EVP czyli co? „Magazyn Employer Branding”, nr 1.
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce – dobre praktyki 2013”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce – dobre praktyki 2014”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce – dobre praktyki 2015”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Rubik J. (2014), Nowe wyzwania dla controllingu personalnego w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 344.
 • Sierociński P. (2016), Jakie wyzwania i priorytety mają przed sobą firmy i działy HR w 2016 roku? „Personel i Zarządzanie, nr 1.
 • Słomczewska-Klimiuk M. (2014), Motywujące benefity, „Personel i Zarządzanie”, nr 4.
 • [www 1] http://mateuszgrzesiak.natemat.pl/122459,21-roznic-pokoleniowych-miedzybaby-boomers-x-i-y.
 • [www 2] http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17056726,Pokolenie_X__Y__Z__Czym_sie_roznia_i_jak_sie_komunikuja_.html#ixzz45Rw2pPDH.
 • [www 3] http://hrminstitute.pl/employer-value-proposition-evp-czyli-jak-sie-wyroznic.
 • [www 4] http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/szkolenia-i-opieka-medyczna-to-numer-1-wsrod-swiadczen-pozaplacowych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1ef1e212-9575-4a5c-9e76-51296b6845ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.