PL EN


2016 | 266 | 155-166
Article title

Wpływ kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na wymianę towarową polski i innych krajów unijnych

Content
Title variants
EN
The impact of the crisis between Russia and Ukraine on Polish and other eu countries’ trade in goods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosja jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej, a postępujące procesy globalizacyjne od wielu lat zacieśniały współpracę gospodarczą i finansową obu partnerów. Kryzys w stosunkach politycznych UE–Rosja rozpoczął się wraz z eskalacją problemów na wchodzie Ukrainy w pierwszej połowie 2014 r. Problemy polityczne odbiły się na stosunkach gospodarczych, które ucierpiały na skutek nałożenia sankcji przez obie strony. W efekcie doszło do zmniejszenia wymiany handlowej Unii z Rosją. Poszczególne kraje, w tym Polska, w różnym stopniu odczuły wpływ sankcji. W artykule podjęta zostanie próba oceny wpływu embarga rosyjskiego na wymianę towarową poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.
EN
Russia is one of the most important trading partners of the European Union. Globalization processes for many years tightened economic and financial cooperation of both partners. The crisis in political relations between the EU and Russia began with the escalation of problems in the east of Ukraine in the first half of 2014. Political problems affected the economic relations that have suffered as a result of the imposition of sanctions by both parties. As a result, there has been a reduction in EU trade with Russia. Individual countries, including Poland, to varying degrees were affected by the impact of sanctions. In the article there will be described the impact of the Russian embargo on trade in goods between individual Member States of the European Union and Russia.
Year
Volume
266
Pages
155-166
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
References
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl”, nr 3(226), s. 16-29.
 • Council of the European Union (2015), List of persons and entities under EU restrictive measures over the territorial integrity of Ukraine, Bruksela 16.03.2015.
 • Decree of the President of the Russian Federation (2014), On the application of certain special economic measures to ensure the security of the Russian Federation, http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/russian_import_ban _eu_products/docs/20140806_en.pdf (dostęp: 20.04.2015).
 • Emerson M. (2014), The EU-Ukraine-Russia sanctions triangle, Centre for European Policy Studies, 13.10.2014, http://www.ceps.be/publications/eu-ukraine-russiasanctions- triangle (dostęp: 9.09.2015).
 • Government of the Russian Federation (2014), Resolution of 07.08.2014 no. 778, Moscow, On measures to implement the Presidential Executive Order of 6 August 2014 No.560 “On Applying Certain Special Economic Measures to Ensure the Security of the Russian Federation”, http://ec.europa.eu/food/safety/international_ affairs/ eu_russia/russian_import_ban_eu_products/docs/20140807_en.pdf (dostęp:9.09.2015).
 • Mroczek W. (2014), Silna współzależność gospodarek Unii Europejskiej i Rosji – powiązania handlowe, „Unia Europejska.pl”, nr 1(226), s. 3-7.
 • Rada Europejska (2014), Szczyt UE o kryzysie na Ukrainie i dalszych sankcjach, Bruksela 20-21.03.2014.
 • Rada do Spraw Zagranicznych (2014a), Rada potępia nielegalne referendum na Krymie, posiedzenie nr 3304, Bruksela 17.03.2014.
 • Reuters (2014), Russian upper house approves use of troops on Ukrainian soil, Moskwa 1.01.2015, http://www.reuters.com/article/2014/03/01/ukraine-crisis-troopsidUSL6 N0LY0HG20140301 (dostęp: 7.09.2015).
 • Rosińska-Bukowska M. (2015), Handel rolno-spożywczy UE–Rosja – efekty rosyjskich sankcji, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, tom 15 (XXX), zeszyt 1.
 • Rutland P. (2014), The impact of sanctions on Russia, „Russian Analytical Digest”, No. 157, 17.12.2014.
 • Wiśniewska I. (2013), Embargo w rosyjskiej polityce handlowej – taktyka bez strategii, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-07-13/embargo-w-rosyjskiejpolityce- handlowej-taktyka-bez-strategii (dostęp: 7.09.2015).
 • Wiśniewska M. (2005), Sankcje ekonomiczne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 2.
 • [www 1] http://www.un.org/press/en/2014/ga11493.doc.htm (dostęp: 9.09.2015).
 • [www 2] http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/ (dostęp: 9.09.2015).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm (dostęp: 9.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1f0fea6c-ec16-4b82-b1f7-619e9a5eb659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.